Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

NRRLs QSL tjeneste

Alle medlemmer av NRRL kan benytte QSL-tjenesten. Denne omfatter videresending av QSL-kort - mottatt fra medlemmene - til norske og utenlandske radioamatører, samt sortering og distribusjon av kort mottatt fra utlandet. Porto for sendingene til utlandet betales av Ligaen, mens sendingene innenlands til gruppene eller de enkelte medlemmer må betales av mottaker.

QSL kort er radioamatørenes skriftlige bekreftelse på at kontakt har funnet sted mellom 2 radioamatørstasjoner.
QSL kortene benyttes som dokumentasjon når man skal søke om diplomer,  og mange har nok også en skrytevegg i shacken hjemme, hvor de QSL korten man setter mest pris på er montert opp.

Det har vært vanlig praksis blandt radio-amatører å utveksle QSL kort ved første gangs kontakt på hvert bånd. Slik sett har det vært knyttet stor spenning til å komme til gruppemøtene for å hente QSL kort, og få bekreftet enda et land på veien mot det diplomet man for tiden jakter på.
Utformingen av QSL kortene har også enegenverdi, idet blider etc forteller noe om hvor kortet kommer fra og om operatøren.

I dag benyttes også elektroniske tjenester som LoTW og E-qsl for bekreftelse på oppnådd forbindelse. Dette er elektroniske tjenester hvor bekreftelse på forbindelse gjøres tilgjengelig kort tid etter at forbindelsen har funnet stad. Forutsetningen er at loggene lastes på til den/de tjenestene man velger å bruke.

Utveksling av fysiske QSL kort skjer gjennom et velfungerende internasjonalt system som er etablert av IARU.  I praksis betyr dette at en enkelt amatør som har kort å sende leverer disse i sin lokale gruppe,  gruppens QSL manager samler så kortene som kommer inn fra alle gruppens medlemmer og sorterer disse i henhold til instruks, for deretter å sende de samlet i en QSL pakke til NRRL.  

NRRL mottar kort fra alle landets grupper og sorterer disse for forsendelse til andre lands QSL byrå.  Prosessen reverseres i andre land for kort som skal til Norske radioamatører.
På denne måten oppnår man stordriftsfordeler og sparer medlemmene for betydelige portoutgifter.  QSL tjenesten er inkludert i kontingenten som medlemsfordel for NRRL medlemmer.

Som medlem av IARU er NRRL forpliktet til å være med i det fellesløftet som den verdensomfattende formidlingen av QSL kort er for radioamatørene.

Nederst på siden finner du PDF dokumenter som omhandler de forskjellige regler, retningslinjer og anbefalinger som gjelder for QSL tjenesten.
 

LA1A 1926QSL kort har tradisjoner tilbake til amatør-radioens barndom. 
Som man vil se av de vedlagte bildene var trykte QSL kort på plass hos den første norske radio-amatøren Johs. Diesen LA1A allerede i 1926.
Leser vi i NRRLs jubileumsnummer fra 1978 finner også bilde av et kort fra LA1A til den amerikanske radioamatøren U1YB fra 25. november 1925.
Dersom vi ser litt på tallene for QSL tjenesten i Norge finner vi i NRRLs årsapport for 2004 at det ble sortert og videresendt  nesten 154000 QSL kort  til Norske radioamatører, mens tallet for utgående kort var ca. 83.500.  Dette utgjør til sammen en vekt på nesten 1,2 tonn kort.

Ser vi på tallene for 2009 finner vi at det videresendt ca. 119000 QSL fra utlandet til norske radioamatører, og at der sendt ca. 141000 kort fra norske radioamatører til utlandet. I 2011 var tilsvarende tall 100.000 inngående kort og 114.000 utgående kort. For 2014 var tallene 87.000 inngående kort og 93.000 utgående kort.
Vi ser altså en nedgang i fysiske kort. Samtidig rapporterer ARRL at antallet QSO'er som registreres i ARRL sin LoTW (Log book of the World) øker år for år, og nærmer seg 700 millioner regisrerte QSO'er (sommeren 2016). 


Aktuelle regler og retningslinjer:
Generell orientering om NRRLs QSL tjeneste
Standard utforming av QSL kort
Regler for QSL manager virksomhet

Regler for QSL til norske klubber. NB Gjelder ikke NRRL grupper
Land uten QSL byrå.

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss