Q-Koder

Koden er beregnet på kommersiell CW-trafikk. Denne listen gir bare et utdrag av Q-koden, og er delvis omskrevet for bedre å passe for radioamatørtrafikk. Merk at koden har forskjellig betydning om den etterfølges av et spørsmålstegn eller ikke.

 

QRA = Hva heter din stasjon?

Navnet på min stasjon er ...

QRG = Hva er min frekvens?

Din frekvens er ...

QRH = Varierer min frekvens?

Din frekvens varierer.

QRI = Er tonen min god?

Din tone varierer.

QRJ = Mottar du meg dårlig?

Jeg mottar deg dårlig.

QRK = Hvordan leser du meg?

Leseligheten er (1-5).

QRL = Er du opptatt?

Jer er opptatt.

QRM = Forstyrres du av andre stasjoner?

Jeg forstyrres av andre stasjoner

QRN = Forstyrres du av atmosfærisk støy?

Jeg forstyrres av atmosfærisk støy.

QRO = Skal jeg øke sendereffekten?

Øk sendereffekten.

QRP = Skal jeg minske sendereffekten?

Minsk sendereffekten.

QRQ = Skal jeg sende fortere?

Send fortere.

QRS = Skal jeg sende langsommere?

Send langsommere.

QRT = Skal jeg stanse sendingen?

Stans sendingen..

QRU = Har du noe til meg?

Jeg har ikke noe til deg.

QRV = Er du klar?

Jeg er klar.

QRW = Skal jeg underrette .... om at du kaller på .... kHz?

Underrett .... om at jeg kaller på ham på .... kHz.

QRX = Skal jeg vente?

Vennligst vent.

QRY = Når er det min tur?

Din tur er nr... (en eller annen angivelse)

QRZ = Hvem kaller meg?

Du kalles av ......

QSA = Hvilken styrke har signalene mine?

Din signalstyrke er ....

QSB = Varierer min signalstyrke?

Din signalstyrke varierer.

QSD = Er nøklingen min god?

Din nøkling er dårlig.

QSK = Skal jeg fortsette med å sende min korrespondanse?

Jeg kan høre deg mellom signalene mine. Fortsett å sende, jeg avbryter deg viss nødvendig.

QSL = Vil du bekrefte forbindelsen ved å sende QSL-kort?

Jeg skal bekrefte forbindelsen med et QSL-kort.

QSO = Vil du ha forbindelse med .... ?

Jeg vil ha forbindelse med ....

QSP = Vil du videresende til ....

Jeg kan videresende til ....

QSQ = Skal jeg sende hvert ord bare en gang?

Send hvert ord bare en gang.

QST = Spesielt anrop etterfulgt av melding til alle amatører.
QST-LA = Spesielt anrop etterfulgt av melding til alle norske radioamatører (NRRL)
QSV = Skal jeg sende en serie V'er ?

Send en serie V'er.

QSW = Vil du sende på .... kHz?

Jeg vil sende på .... kHz.

QSX = Vil du lytte på .... kHz?

Jeg vil lytte på .... kHz

QSY = Skal jeg skifte frekvens til .... kHz?

Skift frekvens til .... kHz.

QSZ = Skal jeg sende hvert ord to ganger?

Send hvert ord to ganger.

QTH = Hvor befinner du deg (hva er din posisjon)?

Min posisjon er ....

QTR = Hvor mye er klokken?

Klokken er ....

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss