RST-skalaen

Denne skalaen benyttes til rapportering av leselighet, stryke og tonekvalitet til en stasjon.

Tonekvaliteten rapporteres bare ved telegrafi og digitale kontakter.

 


 
Det skal bemerkes at spranget mellom S-grader tilsvare 6dB. Ved anmodning om rapport sendes f.eks. RST ..--.. eller PSE RPRT.
 
 
Readability (leselighet)
R1 = Uleselig
R2 = Nesten uleselig, bare enkelte ord kan oppfattes
R3 = Lese med en del vanskeligheter
R4 = Lese nesten uten vanskelighet
R5 = Lese uten noen vanskeligheter
 
 
Strength (signalstyrke)
S1 = Signalene kan ikke høres
S2 = Meget svake signaler
S3 = Svake signaler
S4 = Noenlunde (nokså) god styrke
S5 = Ganske gode signaler
S6 = Gode signaler
S7 = Ganske sterke signaler
S8 = Sterke signaler
S9 = Meget sterke signaler
 
 
Tone (tone)
T1 = Meget stygg tone med sterk brum
T2 = Stygg AC-tone (brum)
T3 = Temmelig stygg tone
T4 = Tone med noe AC
T5 = Musikalsk modulert tone
T6 = Svakt modulert tone
T7 = Nesten jevn DX-tone, noe ripple
T8 = God DC-tone
T9 = Helt ren tone
 
 
Er tonen så stabil at den lyder som en krystallstyrt sender, kan en tilføye X etter T-tallet. Likeledes kan en etter T-rapporten tilføye C (chirp) eller K (klikk) dersom det er påkrevet.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss