Q-koder

Koden er beregnet på kommersiell CW-trafikk. Denne listen gir bare et utdrag av Q-koden, og er delvis omskrevet for bedre å passe for radioamatørtrafikk.


 
Merk at koden har forskjellig betydning om den etterfølges av et spørsmålstegn eller ikke.
 
 
QRA   =    Hva heter din stasjon?
Navnet på min stasjon er ...

QRG   = Hva er min frekvens?
Din frekvens er ...

QRH   = Varierer min frekvens?
Din frekvens varierer.

QRI   = Er tonen min god?
Din tone varierer.

QRJ   = Mottar du meg dårlig?
Jeg mottar deg dårlig.

QRK   = Hvordan leser du meg?
Leseligheten er (1-5).

QRL   = Er du opptatt?
Jer er opptatt.

QRM   = Forstyrres du av andre stasjoner?
Jeg forstyrres av andre stasjoner

QRN   = Forstyrres du av atmosfærisk støy?
Jeg forstyrres av atmosfærisk støy.

QRO   = Skal jeg øke sendereffekten?
Øk sendereffekten.

QRP   = Skal jeg minske sendereffekten?
Minsk sendereffekten.

QRQ   = Skal jeg sende fortere?
Send fortere.

QRS   = Skal jeg sende langsommere?
Send langsommere.

QRT   = Skal jeg stanse sendingen?
Stans sendingen..

QRU   = Har du noe til meg?
Jeg har ikke noe til deg.

QRV   = Er du klar?
Jeg er klar.

QRW   = Skal jeg underrette .... om at du kaller på .... kHz?
Underrett .... om at jeg kaller på ham på .... kHz.

QRX   = Skal jeg vente?
Vennligst vent.

QRY   = Når er det min tur?
Din tur er nr... (en eller annen angivelse)

QRZ   = Hvem kaller meg?
Du kalles av ......

QSA   = Hvilken styrke har signalene mine?
Din signalstyrke er ....

QSB   = Varierer min signalstyrke?
Din signalstyrke varierer.

QSD   = Er nøklingen min god?
Din nøkling er dårlig.

QSK   = Skal jeg fortsette med å sende min korrespondanse?
Jeg kan høre deg mellom signalene mine. Fortsett å sende, jeg avbryter deg viss nødvendig.

QSL   = Vil du bekrefte forbindelsen ved å sende QSL-kort?
Jeg skal bekrefte forbindelsen med et QSL-kort.

QSO   = Vil du ha forbindelse med .... ?
Jeg vil ha forbindelse med ....

QSP   = Vil du videresende til ....
Jeg kan videresende til ....

QSQ   = Skal jeg sende hvert ord bare en gang?
Send hvert ord bare en gang.

QST   = Spesielt anrop etterfulgt av melding til alle amatører.
QST-LA   = Spesielt anrop etterfulgt av melding til alle norske radioamatører (NRRL)

QSV   = Skal jeg sende en serie V'er ?
Send en serie V'er.

QSW   = Vil du sende på .... kHz?
Jeg vil sende på .... kHz.

QSX   = Vil du lytte på .... kHz?
Jeg vil lytte på .... kHz

QSY   = Skal jeg skifte frekvens til .... kHz?
Skift frekvens til .... kHz.

QSZ   = Skal jeg sende hvert ord to ganger?
Send hvert ord to ganger.

QTH   = Hvor befinner du deg (hva er din posisjon)?
Min posisjon er ....

QTR   = Hvor mye er klokken?
Klokken er .... 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss