Morse alfabetet

Her finner du morsealfabetet sammen med vanlig brukte forkortelser i amatørradiotrafikken.


 
A     . -               I     . .               P     . - - .                  W     . - -
B     - . . .           J     . - - -          Q     - - . -                  X     - . . -
C     - . - .          K     - . -            R     . - .                     Y     - . - -
D     - . .             L     . - . .          S     . . .                     Z     - - . .
E     .                 M     - -              T     -                        Æ     . - . -
F     . . - .           N     - .              U     . . -                     Ø     - - - .
G     - - .            O     - - -           V     . . . -                   Å     . - - . -
H     . . . .       

 

1     . - - - -            6     - . . . .
2     . . - - -            7     - - . . .
3     . . . - -            8     - - - . .
4     . . . . -            9     - - - - .
5     . . . . .            0     - - - - -


 
Diverse tegn
Punktum                             . - . - . -
Komma ,                            - - . . - -
Kolon :                               - - - . . .
Anførselstegn "                    . - . . - .
Spørsmålstegn ?                  . . - - . .
Apostrof '                            . - - - - .
Bindestrek -                        - . . . . -
Skråstrek/Brøkstrek /          - . . - .
Høyre parantes )                 - . - - . -
Venstre parantes (              - . - - .
Dobbeltstrek =                   - . . . -
Forstått                             . . . - .
Rettelse                            . . . . . . . . .
Tegn for avsluttning av sending AR    . - . - .
Kom (oppfordring til å sende K          - . -
Vent AS                                          . - . . .
Avsluttning av arbeide SK                . . . - . -
Innledningstegn KA                         - . - . -

 

 
Tegnenes lengde og innbyrdes avstand
 
En strek (-) er lik 3 prikker (...)
Avstanden mellom tegnene i en og samme bokstav er lik 1 prikk.
avstanden mellom to bokstaver er lik 3 prikker.
Avstanden mellom to ord er lik 7 prikker.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss