Kartlegginng av støykilder

IARU kartlegger støykilder

LA9QL Tore er leder for den permanente EMC-komitén i IARU Region 1.
Han jobber nå med å kartlegge støyproblematikken også hos norske radioamatører, og har iden forbindelse utarbeidet et spørreskjema, som vi håper at endel av medlemmene tar seg tid til å fylle ut og sende på E-post til Tore.


.
Vi håper dere kan hjelpe Tore med svar før jul, slik at han kan sy sammen en rapport innen deadlinen han har.

Informasjon om ut fylling av skjema «Antall mulige støykilder i heimen»

Innledning:
Skjema er kommet i stand som resultat at et forslag fra IARU til CISPR om å undersøke støysituasjonen der hvor folk bor. I denne sammenhengen er vi ute etter hvor mye utstyr folk har i heimen, uavhengig av om utstyret støyer eller ikke. Det er lagt opp til en tidsskala for om mulig å se endring over tid, ikke bare et øyeblikksbilde i dag. Detaljinformasjonen i skjema blir ikke meddelt hverken NRRL, IARU eller CISPR, de får kun statistikk basert på besvarelsene.

Personlige opplysninger:
Skjemaene skal brukes som grunnlag for statistikk som presenteres og brukes i det videre arbeidet i IARU og vil resultere i rapport til CEPT, samt brukt overfor myndighetene når støyproblemene debatteres. Det betyr at skjemaene kun vil bli brukt for å lage statistikken samt til å vise at statistikken baserer seg på ekte data innhentet fra radioamatørene. På grunn av dette er det ikke nødvendig å fylle ut personlige data med mindre du ønsker å komme med kommentarer til dataene og eventuelt vårt svar på dette.

Årstall – tidsaksen:
Denne er indikativ mht eksakt årstall. Vi forventer ikke at alle år blir fylt ut. Det vesentlige er å se når endringer skjer. Detaljer om for eksempel når du kjøpte TV nummer to er tilfredsstillende å angi omtrent hvilket år det var. Hvis du flyttet eller for eksempel renoverte et bestemt år hvor det skjedde store forandringer på dette området, kan du bruke det årstallet i stedet for ett av de forhåndsutfylte.

Datafeltene (antall enheter):
Feltet fylles ut med det antallet enheter du mener var i husstanden for det enkelte år, det er altså ikke spørsmål om nyanskaffelser, men total antall på et gitt tidspunkt.

Retur av skjema:
Enten du fyller ut pdf- eller Excel versjonen så kan det enten sendes til meg per epost.


 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss