Fonetisk Alfabet i bruk på lufta!

Det fonetisk Alfabetet i på lufta!
Når man skal ut på lufta enten i forbindelse med en contest, nødsamband eller vanlig DXing, så er det anbefalt at man bruker det fonetiske alfabetet slik at man blir forstått ved bruk av tale som modulasjonsform.

Selv om man er usikker og kanskje ikke har de store språk kunnskapene så kommer man langt med å kunne bruke dette alfabetet som i tabellen under.

    A

Alpha (AL fah)

    N

November (no VEM ber)

    B

Bravo (BRAH voh)

    O

Oscar (OSS cah)

    C

Charlie (CHAR lee)

    P

Papa (pah PAH)

    D

Delta (DELL tah)

    Q

Quebec (keh BECK)

    E

Echo (ECK oh)

    R

Romeo (ROW me oh)

    F

Foxtrot (FOKS trot)

    S

Sierra (see AIR rah)

    G

Golf (GOLF)

    T

Tango (TANG go)

    H

Hotel (hoh TELL)

    U

Uniform YOU nee form)

    I

India (IN dee ah)

    V

Victor (VIK tah)

    J

Juliet (JEW lee ETT)

    W

Whiskey (WISS key)

    K

Kilo (KEY loh)

    X

X-ray (ECKS ray)

    L

Lima (LEE mah)

    Y

Yankee (YANG kee)

    M

Mike(MIKE)

    Z

Zulu (ZOO loo)

I tillegg her oppe i Norden så har vi:

Æ Ægir / Ærlig

Ø Østen / Østein

Å Ågot / Åse

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss