Orientering og radiopeiling

Radioorientering lærer man ved å prøve seg på løp eller kurs ute. Det er nyttig med litt teoretisk kunnskap på forhånd, og har du lært deg det som står i denne artikkelen må du absolutt bli med på RPO!

 

Orienteringskart

fase3B

Kartkunnskap og orientering er en viktig del av RPO. En nybegynnerløype skal være så enkel at det ikke er nødvendig med kart, men i vanlige RPO løp er det nødvendig å kunne orientere.

Et orienteringskart beskriver terrenget.

Brune tegn viser landskapet, de lange brune linjene er høydekvoter og viser høydeforskjellen mellom disse. Vanligivs er det 5m mellom hver høydekvote. En brun prikk er et høydepunkt.

Blått er vått, jo mer blått jo våtere. Myr og bekker som er nesten usynilig har blå stiplede linjer, vann er helblått. I tillegg er det en tykk svart strek rundt vann og farlige myrer som viser at det ikke er lov til å passere.

Sort er hardt, enten menneskeskapte eller stup og steiner. Veier og stier er markert med sorte streker, jo tykkere strek jo større vei.

NOF sine hjemmesider kan du lære mere om o-kart og orientering.


 

80m_sterkt_signal

Poster og peilinger på 80m

Mottakeren for RPO på 80m har to kontroller, en for frekvens og en for lydstyrke. Lydstyrken varierer i tillegg i forhold til hvilken vei antennen peker. Når bredsiden holdes mot senderen blir signalet sterkt, i tillegg til styrken øke når man nærmer seg posten. For å kunne peile på kartet må det rettes inn mot nord ved hjelp av et kompass.

80m_svakt_signal

Ved å peile i ulike retninger hører man at signalet er markert svakt i en retning. Posten befinner seg på en kurs i den retningen antennen peiler. Fordelen med å peile i den retningen signalet er svakt er at dette gir en presis peiling til posten og at man kan tegne langs antennen på kartet. 

80m_svakt_til_fra

 

Retningsantenne, sense

 På 80m mottakerene er det en ekstra antenne som kalles sense (følsomhet). Med sense antennen er det mulig å bestemme i hvilken retning langs antennen posten ligger i. Det vi gjør er å bestemme til/fra retningen.

For å bestemme til/fra retning holden man mottakeren i den retningen hvor signalet er sterkest og trykker inn en knapp som slår på sense antennen.

Ved å vri mottakeren 180 grader rundt vil signalstyrken variere mellom svakt og sterkt. De fleste mottakerene er konstruert slik at den elektriske antennepisken peker mot posten i der signalet er sterkest.

Den siste bruken av mottakeren krever litt trening.


Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss