SAR modus for skarpe oppdrag

Karttjenesten (aprs.no) har mulighet for såkalt SAR modus. Dette er noe som kan aktiviseres i skarpe oppdrag hvis den samlede informasjonen som vises på kartet kan være sensitiv. Da vises alias (altså de taktiske navn man legger inn på stasjoner og objekter) bare for de brukere som er logget inn. I tillegg er det mulighet for å filtrere ut f.eks. kallesignal med bestemte prefiks. 

I utgangspunktet skal all informasjon på aprs.no være åpen for alle. SAR modus skal normalt bare brukes for "skarpe" oppdrag, og ikke for øvelser. Hvis man vil skjule LE kallesignal, anbefales det å være mer spesifikk enn bare "LE". Legg gjerne inn et litt lenger prefiks. F.eks. Tromsøgruppa kan bruke "LE2X". For de litt mer avanserte: Prefiks filteret er et såkalt regulært uttrykk hvor det bl.a. er mulig å kombinere flere prefiks ved hjelp av '|' tegnet, f.eks. hvis flere grupper er meSARd. Husk også at man uansett ikke kan begrense hva almenheten kan se på andre tjenester som f.eks. aprs.fi. Bildet viser hvordan det kan se ut å aktivere SAR modus. Ta gjerne med en kort beskrivelse med indikasjon hvem som har aktivert modusen. Husk å deaktivere SAR modus når aksjonen er over.

SAR URL

En annen nyttig funksjon er SAR URL. Man kan generere en kort-URL som kan sendes over til myndigheter, samabeidspartnere o.l. En slik URL gir tilgang (så sikker som en 24 bits nøkkel kan bli) til å se SAR informasjon og zoomer kartet automatisk inn til det område som er av interesse og er gyldig i et døgn. Velg SAR-URL på menyen og det popper opp et vindu (se bilde) som viser en URL. Denne kan så noteres ned og oversendes (SMS, telefon, epost) til LRS eller andre som vi samarbeider med. Husk at dette gir utvidet tilgang, så ikke spre det helt ukritisk. Takk til LA9CKA  og SVG for ideen til dette. SAR1

Tilgang

Nå lurer sikkert noen på hvem som kan få passord til systemet slik at de kan legge inn alias og objekter og eventuelt bruke andre SAR funksjoner. Dette gis i utgangspunktet til sambandsgrupper, altså NRRL grupper som er involvert i nødsamband og sporing. Enkeltpersoner, bare unntaksvis. Ta kontakt med meg.

SAR2

Disse funksjonene finnes i den såkalte tannhjulsmenyen og disse valgene vises bare hvis du er logget inn.

Lokale kartservere

Noen grupper har sine egne mobile (Polaric Server) kartservere som de tar med ut i oppdrag. Der vil jeg minne om at det er mulig å knytte disse opp mot den sentrale karttjenesten (aprs.no) slik at SAR modus, alias og ikoner som man legger inn blir synkronisert (vises på alle karttjenerne). Denne synkroniseringa skjer ved hjelp av autentiserte APRS meldinger enten over internett eller over radio. For passord og hjelp med oppsett ta kontakt med meg.

Lykke til med sporingsoppdraget.

73 de LA7ECA

 

 

 

 

 

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss