Om NRRL Sambandstjenesten

Hans Peter Østrem, LA1SP demonstrerer nødsamband for justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på Golsfjellet påsken 2014.

NRRL Sambandstjenesten er en landsomfattende, frivillig organisasjon med over 40 aktive sambandsgrupper spredt over hele landet. Medlemmene i NRRL Sambandstjenesten er lisensierte radioamatører som har bestått en internasjonalt anerkjent eksamen og blitt tildelt lisens fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og Teletilsynet). Lisensen krever ferdigheter i radioteknikk, radiobølgeutbredelse, kommunikasjon og ekspedisjonsteknikk.

Vi utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap, og organiserer beredskap for myndighetene gjennom kontakt med sentrale og lokale politimyndigheter, fylker og kommuner.

Amatørradio er ofte brukt verden over som nødsamband ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler. Fordelen med amatørradio et at vi ikke er like avhengig av fast infrastruktur som annet samband og vi kan operere på mange forskjellige frekvenser med forskjellig rekkevidde slik at det alltid finnes en mulighet for å opprette samband. Vi kan også levere sporingstjenester til bruk ved søk- og redningsaksjoner.

Vår målsetting

 • Å tilby radiokommunikasjon som samband til ansvarlige myndigheter i forbindelse med nød-, katastrofe- og hjelpeaksjoner.
 • Å tilby sambandsteknisk kompetanse, samt tilby samhandlingsressurser under aksjoner, inkludert elektronisk sporing.
 • Å være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål.
 • Å tilby sambandsressurser i forbindelse med idrettsarrangenement o.l.

NRRL er medlem av Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF). Dette er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som er engasjert i norsk offentlig redningstjeneste.

Beredskap

Sambandsmanagere i de lokale gruppene er ansvarlig for beredskapen i eget disktrikt. Disse har oversikt over distriktets tilgjengelige ressurser. Vedkommende er NRRL Sambandstjenesten kontaktperson overfor lokale rekvirenter og samarbeidspartnere. Sambandsmanager iverksetter utkalling av mannskaper etter behov og ønske fra offentlig redningsledelse eller fra NRRL Sambandstjenestens operative ledere.

Alle landets politidistrikter og Hovedredningssentralene har kontaktinformasjon til NRRL Sambandstjenesten.

Internasjonal beredskap

Naturkatastrofer som rammer store byer og befolkningssentra har gang på gang blitt vist på TV. Slike hendelser kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med enkelt utstyr kan samband opprettes og kommunikasjon mellom det rammede området og myndigheter og hjelpeorganisasjoner etableres. NRRL Sambandstjenesten inngår i radioamatørenes internasjonale beredskap.

Nødsamband - katastrofe- og kriseberedskap

Redningssamband - samband ved rednings- og leteaksjoner

Sambandstjeneste

Redningssamband - samband ved rednings- og leteaksjoner


Sporing av redningsressurser ved hjelp av APRS gir en god oversikt over hvor de ulike ressursene befinner seg i terrenget og en bedre oversikt for aksjonsleder.

NRRL Sambandstjenesten kan bidra når det kan bli behov for støtte, utstyr, planlegging og gjennomføring av radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer faller ut.

Vi kan bidra når aksjonsleder har, eller kan komme til å få, problemer med samband / kommunikasjon under en aksjon eller har behov for sporing av søkemannskap med:

 • punkt til punkt samband over relativt store avstander uten bruk offentlig infrastruktur, f. eks. mellom operasjonssentral og innsatsleder, for å dekke et stort aksjonsområde eller etablere samband til andre landsdeler.
 • tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner og etater.
 • bistand til samband ved aksjoner og katastrofer, både teknisk (1.linje) og operasjonell, f.eks. for å støtte de andre organisasjonene med samband dersom det er ønskelig.
 • bidra med internett i KO. Vi har bredbånd fra Ice.net med ekstra antenner, slik at vi kan skaffe internettforbindelse i KO selv ved vanskelige forhold.

 

Sporingstjeneste

NRRL har utviklet et eget kartsystem som kan vise hvor søkelag, hundeførere, fly og biler befinner seg under søk- og redningsaksjoner, Polaric Server. Polaric Server gir visning av de ulike ressursene på et felles kartsystem for alle organisasjonene som deltar. Hver ressurs utstyres med en radio- eller mobilbasert tracker. 

 

Sambandsstøtte

Medlemmer i NRRL Sambandstjenesten er personer med stor radioteknisk kompetanse. Vi kan bidra med å etablere samband i områder med dårlig eller manglende dekning. Dette kan vi gjøre ved hjelp av DMO-repeatere for Nødnett eller analoge repeatere for VHF/UHF. Vi kan også bidra til å skaffe samband mellom organisasjoner, bidra som sambandsoperatører for de ulike organisasjonene og forestå logging.

 

Samband lokalt/regionalt

Vi kan bidra med å etablere samband internt på skadested, og mellom skadested og LRS. Ved bortfall av offentlig infrastruktur eller ved trussel om bortfall kan vi etablere kommunikasjon mellom f.eks. LRS og HRS.

 

Ressurs i radiotekniske spørsmål

Våre mannskaper er personer med stor radioteknisk kompetanse og vi vil være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål. Som et ledd i dette kjører vi bl.a. kurs i Nødnett for andre FORF-organisasjoner.

 

Beredskap

Vi kan rykke ut som en frivillig ressurs for redningstjenesten dersom det er ønskelig, på lik linje med andre FORF organisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Norsk Redningshunder.

Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur.

Sambandstjeneste


Fra World Cup i Holmenkollen.

De lokale sambandsgruppene påtar seg sambandsoppdrag i forbindelse med ulike arrangementer. Vår styrke er at vi har mye utstyr, er trent i å bruke det, og har erfraring i å gjennomføre kommunikasjon, også under vanskelige forhold.

Sambandsoppdragene gir verdifull trening og erfaring for våre mannskaper. Vi har blant annet bidratt på Midnight Sun Marathon, Vestfold Rundt, Farrisrunden og World Cup i Holmenkollen.

Forepørsel om bistand til samband / kommunikasjon kan rettes til de lokale gruppene.

Nødsamband - katastrofe- og kriseberedskap


Bilbasert midlertidig repeateroppsett, under øvelse for Romerike Politidistrikt høsten 2012.

Flom, skred og ekstremvær er hendelser som har rammet Norge de siste årene. Slike hendelser kan medføre store ødeleggelser og sette de vanlige kommunikasjonsmidlene ut av spill. Amatørradio har vist seg å være svært effektivt i slike tilfeller. Med enkelt utstyr kan samband opprettes og kommunikasjon mellom det rammede området og myndigheter og hjelpeorganisasjoner etableres. 

Vi kan bidra med radiosamband for lokale eller sentrale myndigheter når det offentlige telenett, internett, Nødnett eller andre sentrale kommunikasjonslinjer er truet eller faller ut.

Vi kan:

 • Opprette samband over relativt store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur, f. eks. i kupert terreng, mellom kommuner, fylker, landsdeler eller internasjonalt.
 • Opprette lokalt samband.
 • Bistand, både teknisk og operasjonell, til å etablere andre typer samband for myndighetene.


Det er direktorater, fylkesmenn, kommuner, HRS og LRS som prioriteter hvilke oppgaver NRRL Sambandstjenesten skal utføre i en krisesituasjon, i henhold til myndighetenes generelle prioriteringer av ressurser.

Samband lokalt/regionalt

Vi kan bidra med å etablere samband internt på skadested, og mellom skadested og LRS. Ved bortfall av offentlig infrastruktur eller ved trussel om bortfall kan vi etablere kommunikasjon mellom f.eks. LRS og HRS.

Samband nasjonalt/regionalt

Ved større hendelser hvor kommunikasjon er truet eller har falt bort kan vi etablere samband mellom kommuner og fylker til HRS og DSB.

E-post over radio

Vi kan sende og motta e-post fra steder selv uten nettdekning. E-post sendes og mottas ved hjelp av radio. Det er bygd opp en omfattende infrastruktur, og vi har mange tilkoblingspunkter i Norden og i Europa forøvrig. Dette gjør at vi alltid får sendt og mottatt e-post.

Ressurs i radiotekniske spørsmål

Våre mannskaper er personer med stor radioteknisk kompetanse og vi vil være en ressurs for offentlige og frivillige organisasjoner i radiotekniske spørsmål. Som et ledd i dette kjører vi bl.a. kurs i Nødnett for andre FORF-organisasjoner.

Beredskap

Vi kan etablere samband som angitt over ved kriser og katastrofer eller etablere samband mot andre rammede områder. Vi har rutiner for varsling og organisering ved utfall av infrastruktur.

Kontakt Sambandstjenesten

NRRL Sambandstjenesten varsles ved nasjonale behov til følgende kontaktpunkter under.     

Jørn Lorentzen (LA5FSA) - Leder NRRL Sambandstjenesten
Telefon/mobil: 941 98 460
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Tom Rune Bjørnstad (LA9CKA) - Operativ leder sør
Telefon/mobil: 984 52 981 eller 33 45 32 88
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Odd Halvard Bjørnstad (LA8JRA) - Operativ leder nord
Telefon: 976 66 688 eller 77 66 96 40
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Generelle henvendelser til NRRL Sambandstjenesten pr e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Fagledere:

Øyvind Hanssen (LA7ECA) - Fagleder sporingstjenesten
Telefon/mobil: 951 17 457
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Lars Foyn Ranheimsæter (LB1PG) - Fagleder Nødnett
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Finn Orestad (LA7UM) - Fagleder Winlink
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Øvrige generelle henvendelser eller presse/media:


Jan Helge Larsen (LA3PK) - President NRRL
Telefon: 917 86 815
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bjørn Myrvold (LB7ZG) - Generalsekretær NRRL
Telefon: 22 21 37 90
e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss