Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Grunnlovsjubileet 2014

Norges Grunnlov ble vedtatt på Eidsvoll i 1814, og feirer således 200-års jubileum neste år. Dette vil bli markert med en rekke aktiviteter rundt om i landet i løpet av året. NRRL ønsker at også norske radioamatører skal være med på denne feiringen, og søkte Post- og teletilsynet (PT) om tillatelse til å benytte spesialkallesignaler for å markere jubileet:

"PT gir tillatelse til at norske radioamatører med kallesignal LA kan benytte prefikset LI (Lima India) og radioamatører med kallesignal LB kan benytte LJ (Lima Juliett).
Tillatelsen gjelder for jubileumsåret 2014, og gjelder kun for radioamatørtrafikk fra Fastlands-Norge."

Tillatelsen er således tilsvarende den som ble gitt i forbindelse med 100-års jubileet for Unionsoppløsningen i 2005.

I tillegg til den generelle tillatelsen for samtlige norske radioamatører har Gardermogruppen fått tillatelse til å benytte spesialkallesignalet LM1814 - som de også vil forsøke å få operert fra selve Eidsvollbygningen.

Vi håper mange benytter seg av muligheten til å gå på luften i 2014 med nytt prefiks, og det tas også sikte på å utgi eget diplom i forbindelse med jubileet.

Lykke til
de LB1G (LJ1G i 2014)

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss