LC-kallesignaler

I løpet av søndag 27. mai 2018 blir ledige LC-kallesignaler tilgjengelig for søknad.

Ledige LC-kallesignaler gjøres tilgjengelig for søknad i NRRLs nettbutikk. Der kan du også betale NRRLs administrasjonsgebyr. Gebyr fra Nkom tilsendes separat.

LC -kallesignal er til contest-bruk.

Du må merke deg følgende:

  • Kan kun kjøpes av lisensierte radioamatører med et norsk kallesignal.
  • Bare ett LC-kallesignal kan tildeles pr. radioamatør.
  • Et LC-Kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår. Deretter kan kallesignalet fornyes for en ny fem-års periode. Ved fornying vil et nytt NRRL-gebyr tilkomme.
  • Et LC-kallesignal kan bare benyttes i nasjonale og internasjonale tester.
  • NRRL sender søknaden til Nkom som så foretar den formelle tildelingen og samtidig krever inn sitt gebyr. For tiden er Nkoms gebyr kr. 1.000,- Dette gebyr, som er et engangsgebyr, kommer i tillegg til NRRLs gebyr.
  • Kallesignalet kan ikke tas i bruk før Nkom har foretatt den formelle tildelingen.
  • Ved betaling av administrasjonsgebyret vil du få tilsendt et skjema som må fylles ut. Skjemaet blir sendt ut fra kontoret på tirsdager, onsdager og torsdager. Skjemaet må fylles og returneres til NRRL sm sender søknaden videre til Nkom.

For utfyllende informasjon og regelverk se: https://www.nrrl.no/nyheter/1340-na-kan-du-soke-om-lc-kallesignal

Når søknadsrunden åpnes vil du finne ledige LC-kallesignaler på denne lenken: https://nrrl.no/nettbutikk/kategori/34-contestkallesignaler

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss