Endring i forskrift om radioamatørlisens

På NRRLs 90-årsdag trådte endringene i forskrift om radioamatørlisens i kraft.

Den endrede forskriften er basert på europeisk frekvensharmonering og innspill til høringen av endringsforslagene.

I forskriftens § 9 er det nå en ny bestemmelse om at andre enn radioamatører kan sende på frekvenser avsatt til radioamatørvirksomhet, under forutsetningen at hensikten er rekruttering og opplæring og at dette skjer under overvåkning av en representant for radioamatørgruppen som er radioamatør og at gruppens eller radioamatørens kallesignal benyttes.

Forskriften tillater nå å bruke 1000 W på utvalgte frekvenser til kommunikasjon ved hjelp av refleksjon av radiobølger fra månens overflate, såkalt EME - Earth Moon Earth, og fra meteorspor, MS - Meteorscatter, uten individuell tillatelse.

Det er videre gjort en viktig presisering om at frekvenser avsatt til radioamatørvirksomhet ikke kan brukes til luftfartøy uten fører om bord, herunder blant annet droner og modellfly.

Den endrede forskriften er publisert på Lovdata.

 

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss