Valg i NRRL 2019

Rettelse i informasjon om valgene i NRRL, publisert i Amatørradio nr. 1-2019

På side 40 står det under overskriften «På årets generalforsamling skal det velges følgende:» Revisor 1 for 2 år. Dette er ikke riktig, det er Revisor 2 som er på valg for 2 år

På side 40 står det under overskriften «Vi har følgende kandidater som er villige til å stille til valg på poster som følger» at LA5GOA Steen Erik Hansen er tilknyttet Jærengruppen. Dette er ikke riktig, LA5GOA Steen Erik Hansen er tilknyttet Haugalandgruppen.

På side 40 står det i en overskrift «Revisorer for 1 år:». Dette er ikke riktig, riktig overskrift skal være «Revisorer for 2 år». 

På side 40 står det under overskriften «Revisorer for 1 år:» at LA2RR Ole Garpestad er tilknyttet Oslogruppen. Dette er ikke riktig, LA2RR Ole Garpestad er tilknyttet Follogruppen. 

På side 43 er det for LA2RR Ole Garpestad ikke oppgitt hvilket verv han stiller til valg som. Riktig verv skal være: Vararevisor 1 for to år. 

På side 44 står det under presentasjonen av LA5ABA Jørn Andreas Arnesen at han stiller til valg som: Hovedstyremedlem + vara. Dette er ikke riktig, LA5ABA Jørn Andreas Arnesen stiller til valg som Revisor 2 for to år.

 

Vi har i år følgende kandidater som er villige til å stille til valg på poster som følger:

Styremedlem/varamedlemmer:
LB9WH Sindre Ravndal Riskjell, Jærgruppen
LA4TTA Erlend Grimseid, Bergensgruppen
LA5GOA Steen Erik Hansen, Haugalandgruppen
LA6GX Knut Hansen, Midt-Tromsgruppen
LA3NUA Richard Schumann, Firdagruppen

Valgkomité:
Formann: LA1BP Lennart Berger, Tromsøgruppen
Medlem: LA6IM Hans Utne, Jærgruppen
Medlem: LA3PK Jan Helge Larsen, Oslogruppen
Varamedlem:

 

Kandidatenes ønske om verv:

Kandidat  Hovedstyremedlem
2 år 
Varamann
1 år
LB9WH  X X
LA5GOA X  
LA6GX X X
LA4TTA X  
LA3NUA   X

Øvrige verv:

Kandidat Verv Varighet
LA5ABA Revisor 2 2 år
LA2RR Vararevisor 1 2 år
LA1BP Valgkomitéleder 1 år
LA6IM Valgkomitémedlem 1 år
LA3PK Valgkomitémedlem 1 år
Vakant Valgkomitévaramedlem  
Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss