Corona-tiltak i NRRL for å hindre spredning og opprettholde beredskap

NRRL innfører i dag en rekke tiltak for å redusere spredningen av corona-viruset og for å opprettholde beredskapen i NRRL Sambandstjenesten.

Formålet med tiltakene er å beskytte medlemmer og mannskaper, slik at vi kan opprettholde beredskapen og derigjennom fylle vår rolle som støtteaktør for myndighetene ved nasjonale og lokale behov.

NRRLs medlemmer og grupper skal forholde seg til de føringer myndighetene og Folkehelseinstituttet (FHI) gir vedrørende coronaviruset. Det skal gjennomføres smitteforebyggende tiltak ihht. veiledning fra nasjonale myndigheter.

NRRL skal bidra i den nasjonale dugnaden for å minske risikoen for smittespredning. Dette ved ha å gode hygienetiltak, ikke klemme og håndhilse.

Medlemmer som er syke, har mistanke om at de er smittet, er i en risikogruppe eller vært på reise i risikoområder:

  • Følger Folkehelseinstituttet sine anbefalinger som andre borgere
  • Deltar ikke i NRRLs beredskap eller på aktiviteter så lenge en er en risiko for å smitte andre
  • Unngår kontakt med andre medlemmer eller helsepersonell, med mindre det er strengt nødvendig

NRRL og gruppene må gjøre en grundig kontinuerlig vurdering av sin aktivitet. NRRL skal ikke bidra til økt smitte og vi skal opprettholde vår beredskap over hele landet. Vi har mange eldre og medlemmer som er i risikogruppen. Dette må hensyntas i vurderingene.

 

Beredskap

Beredskapen opprettholdes som normalt. Operativt personell som har symptomer eller har vært i høyrisikoområder definert av Folkehelseinstituttet, skal ikke delta på aksjoner. Alle må forholde seg til de regler og anbefalinger som blir gitt.

Hvis du har symptomer som du tror kan skyldes coronaviruset, følger du Folkehelseinstituttets anbefaling om å ringe fastlege.

Dersom du ikke får tak i fastlegen, ringer du legevakt på 116117.

Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på nett, har Helsenorge opprettet en informasjonstelefon for publikum på 815 55 015.

Medlemmer tilknyttet NRRL Sambandstjenesten skal melde fra til nærmeste leder om man ikke lenger skulle være disponibel/operativ.

 

Konkrete tiltak og hvilke effekter disse tiltakene gir

Det er satt en stopp i alle reiser som ikke er tvingende nødvendig. I stedet for fysiske møter vil det bli gjennomført videomøter der dette er mulig.

Våre ansatte jobber på hjemmekontor og kontoret holder fysisk stengt. Telefon og e-post vil bli besvart tirsdag-torsdag kl. 09.00-15.00, men det vil, så lenge dette pågår, ikke bli sortert eller sendt ut QSL-kort. Vanlig brevpost sendt til NRRL vil bli håndtert, men forsinkelser må påregnes.

Opplistingen av gruppenes aktiviteter og møter vil, inntil videre, ikke bli tatt med i QST-LA. Det vil heller ikke bli lagt ut slik informasjon i kalenderen på www.nrrl.no

Det vil fortsatt være mulig å kjøpe varer i NRRLs nettbutikk, men forsinkelser i pakking og utsending må påregnes.

Alle grupper bes om å vurdere å avlyse sine oppsatte møter og aktiviteter. Det er allikevel opp til styret i den enkelte gruppe å bestemme de nødvendige tiltak og å holde sine respektive medlemmer informert om hvilke grep som tas.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss