Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling juni/juli 2020 - ved bruk av postavstemming.

I følge NRRLs lover 5:1 kan ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom Hovedstyret finner det påkrevet, eller hvis minst 1/5 av de aktive medlemmene skriftlig krever det.

Et utvidet(*) hovedstyre i NRRL vedtok den 11. mars 2020 bla. følgende:
NRRLs generalforsamling på Leto Arena 19. april 2020:

Etter en grundig diskusjon har et enstemmig og utvidet hovedstyre i NRRL vedtatt at NRRL kansellerer alle arrangementer og aktiviteter i regi av NRRL i forbindelse med Norsk Hammeeting 2020 på Leto Arena.

(*) Et utvidet hovedstyre inkluderer hovedstyrets vararepresentanter.

Videre vedtok et utvidet hovedstyre i NRRL den 24. mai 2020 bla. følgende:

Grunnet den rådende usikkerheten rundt covid-19 pandemien ser HQ det som vanskelig å kunne planlegge og avholde en ordinær fysisk generalforsamling, innen rimelig tid, i 2020. Ordinær, men elektronisk avholdt generalforsamling er vurdert, men ses på som teknisk utfordrende med tanke på gjennomføring av avstemminger og valg. HQ ser det imidlertid som nødvendig å avholde en ekstraordinær generalforsamling i løpet av sommeren 2020, hvor det vil bli tatt i bruk avstemming via vanlig brevpost.

HQ fremmer kun følgende to saker til en slik ekstraordinær generalforsamling:

a) Det sittende HQ ber om tillit til å sitte frem til ordinær generalforsamling kan avholdes i april 2021. Hvis ikke HQ får slik tillit, vil det sittende hovedstyre sitte frem til det blir mulig å avholde en fysisk generalforsamling, da i henhold til bestemmelser og forskrifter fastlagt av norske myndigheter.

b) Grunnet NRRLs kommende søknad om momskompensasjon høsten 2020 og Lotteri og Stiftelsestilsynets krav om godkjent regnskap for 2019, bes det om en godkjenning av regnskapet for 2019, slik det ble fremlagt i innkalling til generalforsamling 2020 og slik det har blitt godkjent av NRRLs valgte revisorer.

Med dette innkalles derfor alle NRRLs medlemmer til ekstraordinær generalforsamling, juni/juli 2020, ved bruk av postavstemming.

NRRLs hovedstyre har valgt å gjennomføre avstemmingen på samme vis som stemmegivning tidligere ble avgitt til generalforsamlingene, senest i 2013.

NRRLs hovedstyre ønsker å bemerke følgende: På grunn av betydelige økonomiske konsekvenser, for både NRRL sentralt og NRRLs grupper, anbefaler hovedstyret at det stemmes Ja til godkjenning av regnskapet for 2019. Om regnskapet ikke godkjennes vil NRRL ikke kunne søke om momskompensasjon for 2019, hverken for NRRL sentralt eller for NRRLs grupper. For regnskapsåret 2018 utgjorde momskompensasjonen kr. 126.508 for NRRL sentralt og kr. 91.076 for NRRLs grupper. For øvrig bemerkes det at det ikke er budsjett / kontingent for 2020 det skal stemmes over, det er kun regnskapet for 2019 som det bes om en godkjenning for.

Avstemmingen skal foregå på følgende måte:

  • Det krysses av for Ja eller Nei på hvert av de to spørsmålene på stemmeseddelen.

Innsending av stemmeseddelen:

  • Det skal benyttes dobbelt konvolutt
  • Stemmeseddelen legges i konvolutt nr. 1 som skal lukkes og limes igjen. Konvolutten skal være umerket/blank
  • Konvolutt nr. 1 legges i konvolutt nr. 2 som skal sendes til: NRRL, Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
  • Merk konvolutt 2 (den ytre konvolutten) «Postavstemming». På baksiden av konvolutt 2 skal avsenders navn og kallesignal eller medlemsnummer påføres. Medlemsnummer finnes over navn/adresse på baksiden av bladet Amatørradio eller på giro for medlemskontingent.
  • Dersom det er flere stemmeberettigede i en husstand, kan flere stemmesedler legges i samme konvolutt (konvolutt 1) som beskrevet ovenfor. Alle avsendernavn og kallesignal eller medlemsnummer må skrives på baksiden av konvolutt 2.
  • Vær oppmerksom på at dersom det er flere stemmesedler i konvolutt 1 og en av disse forkastes fordi en av avsenderne ikke er medlem, vil ALLE stemmesedlene i konvolutt 1 forkastes.
  • Ved manglende medlemsidentifikasjon på baksiden av konvolutt 2 vil stemmen(e) bli forkastet
  • Stemmeseddel og beskrivelse kan lastes ned via lenken nedenfor
  • Stemmeseddelen må være mottatt på NRRLs kontor innen 1. august 2020

Alle NRRLs medlemmer, som har et gyldig medlemskap pr. 1. august 2020, kan avlegge stemme.

Ordinær innkalling til NRRLs generalforsamling 2020, inkl. årsberetning og regnskap for 2019, finnes i bladet Amatørradio nr. 1-2020. Du kan laste ned bladet Amatørradio nr. 1-2020 som PDF-dokument under medlemsfordeler på www.nrrl.no. Du kan også laste ned kun regnskap og revisors beretning 2019 via lenken nedenfor.

NRRLs kontor kan, på grunn av ferieavvikling ikke påta seg, via e-post eller vanlig brevpost, å sende ut bladet Amatørradio nr. 1-2020, eller papirutskrift av innkalling til generalforsamling 2020, inkl. årsberetning og regnskap 2019. NRRLs kontor kan av samme grunn heller ikke sende ut denne innkalling med stemmeseddel via e-post eller vanlig brevpost. Bruk stemmeseddelen i bladet Amatørradio nr. 3-2020, eller last ned stemmeseddel og veiledning via lenken nedenfor

Klikk her for å laste ned regnskap og revisors beretning.

Klikk her for å laste ned stemmeseddel og veiledning.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss