NRRLs kontor holder stengt i juli grunnet ferieavvikling.

Verken telefon eller nettbutikk betjenes i denne perioden. Bestilte varer sendes ut fra starten av august. Send eventuelle henvendelser via kontakskjemaet, så svarer vi så snart vi har anledning.

Støtte fra Forskningsrådet til utvikling av lærestoff for amatørradio

NRRL fikk 2. juni 2021 tildelt midler fra Norges Forskningsråd for tiltak til å "styrke barn og unges digitale kompetanse" gjennom fritidsaktiviteter.

NRRL får 711.000 kroner til et prosjekt for utvikling av nettbasert lærestoff for amatørradio og andre utadrettede aktiviteter. Prosjektet vil løpe i to år med start i oktober. Konkrete leveranser og budsjett vil bli bestemt i forhandlinger med Forskningsrådet i løpet av sommeren. Frivillig innsats fra NRRLs medlemmer vil også være en viktig innsatsfaktor i prosjektet. Vi håper at mange vil ta aktivt del i dette arbeidet, som vil være viktig for fremtiden til amatørradio i Norge.

Mer informasjon kommer i løpet av sommeren. Spørsmål eller innspill kan rettes til NRRLs generalsekretær, eller til LA4ZCA Torbjørn som leder prosjektgruppen som har utarbeidet søknaden i samråd med NRRLs hovedstyre. Gruppen har forøvrig bestått av LA3PNA Thomas (NRRLs president), Mona Askerød (redaktør av "Amatørradio"), LA6CSA Pål, LA7ECA Øyvind (vara i hovedstyret) og LB4IH Trond (NRRLs ungdomskoordinator).

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss