WRC-12 status

wrc12WRC-12 har nå pågått i Genève i 3 uker nå. Mer en 3000 deltakere fra i alt 162 land er samlet for å løse en rekke agendapunkter innen internasjonal radiokommunikasjon innen ITU. En WRC kan bare behandle saker som er på agendaen som ble vedtatt på forrige WRC (2007).

For WRC-12 er det agendapunkt 1.23 som er vårt hovedfokus. Dette punktet omfatter, som dere vet, en sekundær radioamatørallokering i båndet 415 – 526,5 kHz.

 

 

Første uken her i Genève gikk uten noen fremgang med vårt agendapunkt. De landene og blokkene som støtter en allokering hadde en rekke ulike løsninger på hvor i båndet allokeringen skulle ligge og hvor stor den skulle være. Våre sterkeste motstandere var RCC-blokken (sammenslutning av tidligere Sovjet-stater med Russland i spissen), de arabiske landene, Iran, Kina og Korea (sør).

Vår første oppgave var derfor å samle alle "ja"-forslagene til et felles forslag. Deretter ble det lagt ned en masse arbeid i å utarbeide fotnoter som kunne få noen av de landene som var imot til å godta en allokering på visse premisser. Disse fotnotene inneholder begrensning i utstrålt effekt avhengig av avstanden fra de landene som vil reservere seg. I tillegg er det en fotnote for de landene som ikke vil tillate dette frekvensbåndet for radioamatørene i det hele tatt. Begrunnelsen for alt dette er at ITU arbeider ut fra prinsippet om consensus og ikke bare rene avstemninger. Dette gjør det mulig å finne løsninger ved hjelp av fotnoter i ITUs radioreglement for å ivareta enkelte lands spesielle ønsker.

 

 

Siden frekvensområdet nå var flyttet under 495 kHz, var det ingen opposisjon fra det maritime miljøet lenger. All opposisjon dreier seg om å beskytte radiotjenesten "aeronautical radionavigation" det er de såkalte "non-directional beacons", altså rundstrålende radiofyr for flytrafikken. Disse er nå nesten helt ute av bruk i vår del av Europa, men fortsatt i bruk i store områder i for eksempel Russland og Kina.

Etter at saken ble flyttet opp til en høyere komite i uke 3, begynte ting skje og nå sent fredag kveld gikk det nesten igjennom i plenumsmøtet. Men det ble for mange diskusjoner rundt formuleringer i fotnotene, så WRC-formannen ba om at teksten ble gjennomgått på ny før saken tas opp i neste uke. Vi tror allikevel ikke at dette vil ødelegge for den enigheten som nå er opparbeidet så vi har lov "å kjøpe inn champagnen, men foreløpig lar vi den ligge i kjøleskapet".

Det forslaget som nå ser ut til å gå igjennom, er en sekundær allokering til radioamatørtjenesten i frekvensområdet 472 – 479 kHz. Selv om dette er mindre en de 15 kHz som lå i det opprinnelige forslaget, må vi si oss godt fornøyd med å få en allokering i dette nye båndet for oss. Det skulle gi interesserte radioamatører muligheter til å eksperimentere med sendere, antenner og ikke minst teknikker for kommunikasjon med svake signaler kanskje helt nede i støyen.

I tillegg til agendapunkt 1.23, har også agendapunkt 1.15 interesse for oss. Her har konferansen alt vedtatt en hel rekke HF-segmenter for bruk for "oceanographic radars", altså HF-raderer for å overvåke endringer i havoverflaten. Dette er relativt lav-effekt systemer som forsøker å bare "beame" rett over sjøoverflaten. Det eneste segmentet som angår oss, er segmentet 5,250 – 5,275 MHz som tar en liten del av vårt 60m bånd. Men WRC-12 er ikke over enda, så vi må fortsatt være forberedt på både positive og negative overraskelser når vi nå går inn i siste uken.

Her nede i Genève har IARU hatt et solid team med både president, visepresident og sekretæren. Dessuten har vi representanter fra IARU Region 1 og Region 3. I tillegg er det aktive amatører i nasjonale delegasjoner fra USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Japan, New-Zealand og Australia samt egne talsmenn for agendapunkt 1.23 fra både CEPT og CITEL.

Husk at på en WRC er det bare ITUs medlemsland som har tale og stemmerett. IARU stiller her bare som observatør så alt vårt arbeide må foregå ved samtaler i kaffepausene og utenom møtene.

73 Ole, HB9/LA2RR
IARU visepresident

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss