IARU Region 1 konferansen 2017 - nyhetssak nr. 2

Konferansen til Den internasjonale amatørradio-union (IARU) Region 1 startet søndag 17. september 2017 i byen Landshut nær München i Bayern, Syd-Tyskland. På denne ukes-lange konferansen er 130 deltagere fra 39 forskjellige land til stede, også inkludert observatører fra de andre to IARU-regionene og fra IARUs styre ("Administration Council", AC).  Til høyre sees deltagerne på konferansen.

 

 

2017 IARU Region 1 Conference c
Her er deltagerne på IARU Region 1 konferansen i Landshut i Bayern i Syd-Tyskland fotografert etter åpningen av konferansen. Foto: IARU Region 1.

 

Thilo IARU Diamond Award WP 20170916 022 LA4LN eqVed avslutningen av konferanse-åpningen ble DL9KCE Thilo Kootz kalt frem, og ble gitt IARU Region 1-medaljen for sin store innsats for å bedre støy-situasjonen for radioamatører, bl.a. som første formann for IARU Region 1-komitéen for EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

Thilo DL9KCE IARU Region 1 Medal G3BJ

DL9KCE Thilo Kootz (venstre) mottar IARU Region 1-medaljen av presidenten for IARU Region 1, G3BJ Don Beattie. Foto: IARU Region 1.

Thilo var meget forbauset over denne æren, men ble enda mer forbauset over at både presidenten VE6SH og visepresidenten LA2RR for IARU kom frem og tildelte IARUs Diamant-diplom til Thilo for hans innsats.

DL9KCE Thilo Kootz (venstre) mottar IARUs Diamant-diplom av presidenten for IARU, VE6SH, og visepresidenten for IARU, LA2RR (høyre). Foto: LA4LN.

Det er nå hektisk møtevirksomhet i alle komitéer, hvorav de viktigste er følgende permanente komitéer: Komité C2 arbeider med regnskap, budsjett og kontingent; Komité C3 arbeider med administrative saker; Komité C4 arbeider med HF-saker (opp til 30 MHz); Komité C5 arbeider med VHF-saker (over 30 MHz); og Komité C7 arbeider med elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og støy-saker. Alle disse sakene vil, etter grundig behandling i komitéene, bli lagt frem for den avsluttende plenum-behandlingen på konferansen, hvor sakene vil bli endelig vedtatt.

Som medlem av NRRL er DU med på å støtte dette arbeidet, som legger grunnlaget for utøvelse av vår fantastiske hobby!

 

LA biler WP 20170918 002 LA4LN c

 

For øvrig føler vi oss nesten som hjemme her nede, fordi alle lokale biler fra Landshut har prefikset "LA" på sine bilskilt!

Alle lokale biler hjemmehørende her i Landshut har prefikset "LA" på sine bilskilt. Vi regner med at bilen til høyre på bildet tilhører en "LADY"?

73 fra Tom, DL/LA4LN, på IARU-konferansen i Landshut, Bayern i Syd-Tyskland (tirsdag 19. september 2017)

 

 

 

IARU logo

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss