DGNO - hva er det?

Den Gyldne Nøkkels Orden (DGNO) er det høyeste personlige hedersbevis som kan tildeles av NRRL. I år markerer Ordenen 80 år jubileum!
Ordenen ble opprinnelig innstiftet av Oslogruppen av NRRL etter en styrebeslutning den 9.september 1935, og ”overtatt” av Ligaen i og med at statuttene ble godkjent av NRRLs Hovedstyre 10.mai 1937.

Les mer …

Valg 2015

Tiden går fort og valg-komiteen i NRRL  vil med dette minne om at det ved Generalforsamlingen i April 2015 ifølge NRRL’s lover skal velges:

2 Styremedlemmer for 2 år. LA8OKA og LA7VRA er ikke på valg.
2 Varamedlemmer til hovedstyret for 1 år
1 Revisor og 1 varamann for revisor

I tillegg skal det velges valgkomite bestående av formann, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Vi ber om at grupper og medlemmer kommer med forslag på kandidater til disse viktige vervene innen 15. januar 2015

Valgkomiteen består av:

Formann   LA3WAA  Tor Pettersen     ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. )
Medlem   LA1KP Øivind Solli  (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Medlem  LB9UE Tom Erik Amundsen  ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. )
Vara LA5II  Svein Erik Isachsen  ( Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. )

Vi ser fram til å motta mange forslag !

73s de LA3WAA Tor

Vervekampanjen 2014

nrrl-logo-original-liten

 

NRRL er en liten organisasjon med en rekke tillitsvalgte som jobber vederlagsfritt for amatørradio saken. Men Norge er et lite land med få radio amatører. Det er derfor viktig at flest mulige norske radioamatører er med på å dra lasset for å sikre en aktiv fremtid for NRRL og styrke posisjonen for norske radioamatører i årene fremover. Her kan du hjelpe!

Les mer …

NRRL Generalforsamling 2014

Nytt HQ 2014Etter lovendring i 2013 ble det i 2014 anledning til å avgi stemmer på NRRL sin generalforsamling.
LA3PK Jan ble valgt til ny president for perioden 2014/2015. Vi gratulerer også de nye styremedlemmene og de andre som ble valgt inn.  Les mer om valget nedenfor.

På bildet ser vi det nye hovedstyret: Fra venstre LA1CU  Carl Henrik, LA7VRA Henrik, LA8OKA Martin, LA1UW Bjørn; LA3PK Jan Harald, LA1TNA Per Dagfinn, LB3RE (LA6FJA) Stein Roar

Les mer …

NRRL

Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) er radioamatørenes organisasjon i Norge. Organisasjonens formål er dels å arbeide innad med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radio- amatørene og å høyne deres faglige nivå, dels en utadrettet virksomhet med å gjøre amatør- radio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Både i det interne arbeid og i bestrebelsene på å utbre kjennskap om amatørradio, spiller NRRLs grupper (lokalavdelinger) en viktig rolle. Gruppene arrangerer møter og sammenkomster med faglig og sosialt innhold, og holder kurs - ofte i samarbeid med en undervisningsorganisasjon - som fører frem til prøven for radioamatørlisens.

Mange grupper deltar i NRRL's nød- og katastrofesambandstjeneste som er anerkjent av Justisdepartementet og telemyndighetene. Som trening for denne tjenesten engasjerer gruppene seg i meldingstjeneste for idrettsforeninger, humanitære organisasjoner o.l.

Videre har en rekke grupper opprettet relestasjoner (repeatere) i amatørradiobåndene, og enkelte har opprettet og driver radiofyr i de samme båndene.

Det er en sentral oppgave for NRRL å holde nær kontakt med Post- og teletilsynet som er den myndighet som har ansvaret for amatørradio i Norge. Det har gjennom årene utviklet seg et tillitsforhold mellom myndighetene og NRRL, og radioamatørene kan glede seg over at myndighetene ser på dem som en ansvarlig tjeneste, med evne og vilje til å overholde de forskrifter som er gitt for tjenesten, og med stor grad av selvdisiplin.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss