Båndplaner for VUSHF

headingVHSHF

Endringer i VUSHF båndplaner (SunCity, 2011 – IARU konferansen).
Ved konferansen i SunCity (IARU Region 1) ble det vedtatt en del endringer i båndplaner. For de nedre frekvenser er det utarbeidet egne Nordiske/Norske båndplaner. For frekvenser fra og med 2,3 GHz henvises til IARUs VHF håndbok. De viktigste endringene er en flytting av fyrsegmentet på 50 MHz og en flytting av området for MGM aktiviteter (Meteorscatter og EME via digitale modes). Det er også gjort presiseringer i området 50.100 til 50.200 hvor dette primært skal benyttes for interkontinental og internasjonal trafikk.

På 144 MHz er det lagt inn to nye repeaterkanaler (under 145.000). Den ene av disse er lagt der dagens APRS kanal for midlertidig bruk i Norge. Utfrekvens for disse to nye kanalene har gått på bekostning av simplexkanaler.

70MHz båndplan er endret. Slik IARU nå har lagt denne planen vil amatører i Norge få ytterligere utfordringer. Grunnet den svært begrensede tilgangen Norske amatører har. Det bør legges merke til at aktivitetsenter for MGM. Inntill vi får større tilgang opprettholdes den eksisterende Norske båndplanen. Det skal ikke være nødvendig – men vi gjør det like vel. Crossbånd repeatertrafikk til/fra  70 MHz er utelukket så lenge vi har begrenset  tilgang til 70 MHz.

 

I Båndplanene er det satt opp fire kolonner

FREKVENS angir segmentet innen båndet.

MAKSIMAL BÅNDBREDDE angir den maksimale båndbredde (- 6 dB punkt) for det totale signalet i aktuelt segment.

MODULASJON angir modulasjonsart som kan benyttes i det aktuelle segmentet. Hver oppmerksom på at båndbredden som angitt i Maksimal båndbredde ikke skal overskrides.

MGM – M(achine) G(enerated() M(ode) indikerer type sendinger som er generert av datamaskiner (eks RTTY, AMTOR, PSK31, FSK441 o.s.v) 

BRUK indikerer hovedaktivitet i segmentet og/eller på spesifikke frekvenser. Bruk av ordet Kun (exclusive) tilsier at KUN denne bruk skal skje i segmentet (eks repeatere).

Skikk og bruk.

Det er ikke påbudt ved norsk lov å følge IARUs båndplaner. Vanlig skikk og bruk tilsier at det bør du som amatør gjøre. Båndplaner skal gjøre det lettere å finne andre amatører med felles interesse og unngå kaos på båndene.

Du kan laste ned båndplanene ved å klikke på linkene nedenfor.

https://www.nrrl.no/testregler/cat_view/203-vhf/191-bandplaner-vhf-og-oppover

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss