Tester på VHF/UHF/SHF

VUSHF heading

Tester på VHF/UHF/SHF

Generelt
Tester er konkurranser som går ut på å oppnå flest mulig poeng (les kontakter) innenfor en begrenset tidsperiode. Suksessen vil være avhengig av bla. beliggenhet, driftsrutiner og utstyrsparametre. Mange ganger vil flere amatører gå sammen om å danne et lag, noe som fremmer utveksling av erfaring og felles opplevelse.

Nordic Activity Contest (NAC) / månedstest
Månedstesten er utvilsomt den mest populære testen på høyere frekvenser i Norge og i hele Skandinavia. Bedømming foretas separat for LA, OH, OZ, SM og ikke-skandinaviske deltakere. Testregler for norske deltakere finnes på websiden til testmanageren, se http://www.qsl.net/la1kka/vhf/index.html.

Det er skikkelig gøy å være med! Kort fortalt så utveksler man kun rapport og lokator, og man får poeng for distanse, samt bonus for hver kjørt storrute. Testene avvikles på tirsdager, mellom kl 19:00 og 23:00 norsk tid. Fra Sør- og Østlandet kan en forvente å kjøre opp til 100 QSO under normale forhold på 2 m, dvs. via troposfærisk spredning. Amatører i Midt-Norge derimot er avhengig av Aurora for å få loggsidene fylt. Aurora kan forventes særlig i begynnelsen og på slutten av en slik test. På mikrobølge er forholdene om sommeren gjerne best mot slutten.

24 t helgetest
I Europas sentrale strøk er det 24 timers helgetestene som har flest deltakere. Disse avvikles første helg i mars, mai, juli, september og november (kun CW), mellom lørdag, kl. 14:00 UT, og søndag, kl. 14:00 UT. Det utveksles rapport med serienummer og lokator. Her får man ikke bonus for storruter. Det er ikke uvanlig at toppscoreren kjører 1000 QSO i løpet av testen. Dette tilsvarer i gjennomsnitt 42 QSO i timen, nattimene inklusive! Lag med flere erfarne deltakere kan regne med å oppnå en plassering blant de øverste hvis de satser på utstyr som er tilpasset testdrift. Mottakeren må kunne tåle ekstremt kraftige signaler, senderen bør helst levere maksimal tillatt utgangseffekt samtidig som at den har lav sidebåndstøy. For ellers får man naboen på nakken eller blir selv plaget av støy. Antennen bør ha en liten vertikal og en stor horisontal åpningsvinkel. Noen bruker også flere antennesystemer, f. eks. et for hver hovedretning.

Testregler for disse testene endres fra tid til annen. De mest oppdaterte reglene finner på IARU region 1 sine hjemmesider under seksjonen for VHF.

I slike 24 timers tester er deltakelsen fra skandinaviske land skremmende lav. På grunn av større avstand til aktivitetssentrene og lavere stasjonstetthet kan en skandinavisk deltaker ikke forvente å oppnå et like høyt antall QSO som sentraleuropeere. Dermed blir testen fort kjedelig, samtidig som at det krever mye ressurser å være med i hele perioden. Likevel kan det være utfordrende og interessant også for LA å følge med i noen timer. Takket være lav lokal QRM er det lett for oss å oppdage svake signaler fra velutstyrte stasjoner på kontinentet. Vi må imidlertid være klar over at det ikke monner noe særlig å beame til LA for dem, med den lave deltakelsesprosenten herifra. Klarer vi imidlertid å vekke deres oppmerksomhet på en eller annen måte (DX-Cluster/Chat) eller er det uvanlig gode forhold, kan vi regne med å kjøre mye spennende DX over store distanser.

En annen aspekt ved 24 timers testene i mars, mai og juni er at de avvikles på flere bånd samtidig. Man avtaler seg gjerne oppover i frekvens, noe som gjør det lettere å kjøre DX også på 70 cm eller høyere. Første helg i oktober er det test på alle bånd fra 70 cm og oppover.

Annonsering
Har du planer om å være med på tester fra et område der det ellers er lav aktivitet, kan det være lurt å si fra til potensielle QSO-partnere på forhånd. Du kan legge ut en melding på testtavlen til OK1TEH (http://www.darkside.cz/qrv.php) og ev. opplyse om frekvenser, tidspunkt, osv.

Ellers er Chat til ON4KST (se http://www.on4kst.com/chat/start.php) veldig mye brukt til å avtale sked under testene. Dersom det er gode forhold er det nok best å holde seg unna, for ikke å miste for mye tid utenom radioen.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss