Hvordan komme i gang?

VUSHF heading

Nybegynnere eller de som har vært borte fra radioen en stund kan noen ganger finne det utfordrende å komme i gang på høye frekvenser. Her er det noen tips hvordan få dette til.

Månedstestene:
Disse er en utmerket anledning til å prøve ut båndet. Hva skal til for å bli med? Har du utstyr til SSB/CW, en yagi-antenne og bor du på Sør- eller Østlandet så er det bare å kjøre i vei. Bor du på andre steder i landet bør du nok ha godt utstyr, utmerket beliggenhet og/eller ta spesielle spredningsfenomener til hjelp.

Dersom du ikke har god horisont hjemme så kan du kjøre på en liten kolle og sett opp utstyret der. Selv med lite effekt og små antenner kan du oppnå noen kontakter. Bare pek antennen i de retninger du har fri sikt mot horisont og lytt på båndet. Der er lettest å komme i gang på 2 m, 70 cm eller 6 m. Følgende frekvensområder er mest brukt:

Test

Dato

CW frekvenser

SSB frekvenser

2 m

1. tirsdag

144,030-144,100 MHz

144,200-144,370 MHz

70 cm

2. tirsdag

432,030-432,080 MHz

432,150-432,250 MHz

6 m

2. torsdag

50,090-50,105 MHz

50,130-50,250 MHz

Utover kallesignalene er det krav om å utveksle rapport og lokator. Etter testen beregner du poengsum etter reglementet (for eksempel med datamaskin og TACLog programmet) og sender en kopi av loggen til testmanager innen en uke etter testen. Reglementet blir gjengitt hvert år i desember eller januar utgaven av Amatørradio, men finnes også på websiden til testmanageren.

Begrep:
Fra tid til annen benyttes det en del forkortelser i bullen eller på båndet som ikke er så vanlige på HF.

SQR står for square som betyr storrute i hht. Maidenhead lokatorsystem (JP50, JO59, osv.). Med Loc menes derimot hele lokatoren (for eksempel JO59IX). Lokator utveksles i nesten alle kontakter. Det kan være greit å ha bestemt denne på forhånd før man går på lufta. Et enkelt nettbasert verktøy for dette finner du på websiden http://no.nonsense.ee/qthmap/

QRB betyr distanse mens ODX betyr lengste distanse. Distansen kan beregnes ut i fra lokator til begge stasjoner.

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss