DX på VHF - noe for deg ?

headingVHSHF

DX på VHF - noe for deg?

Begrepet VHF inkluderer båndene 6 m og 2 m, men hovedvekten i dette innlegget skal likevel ligge på 2 m. Det omtales spredning kun via naturlige og jordiske reflektorer, m.a.o. ikke EME/moonbounce og satellitter. Innholdet er ment som både innføring for nybegynnere og oppdatering for mer erfarne amatører.

Hva er DX på VHF? Det finnes definisjoner som tar utgangspunkt i distansen, men jeg velger å bruke begrepet DX på alle kontakter utenom det vanlige. Hva som er DX er relativt, en som sitter høyt oppe på en fjelltopp begynner kanskje å snakke om DX når han oppnår kontakt med stasjoner som ligger 700 km unna. Andre som kjører fra dalstrøk i innlandet kan glede seg allerede over et QSO med noen i neste storrute.

DX på VHF handler først og fremst om å være på rett frekvens og rett sted til rett tid. En trenger ikke all verdens utstyr for å kjøre DX. Suksessen er avhengig av kjennskap til spredningsfenomener og driftsrutiner, men også av tilgang til aktuell og relevant informasjon. Her gjelder det å samarbeide med radioamatører som har felles interesse, både lokalt og på tvers av landets grenser. Informasjonsutveksling via DX-Clustere og andre nettbaserte fora kan være nyttig. Vil du ha suksess på VHF, så etabler et lite nettverk, går sammen med likesinnede og snakk med erfarne amatører i ditt område.

Varigheten av selve DX-kontakten kan være meget begrenset. Mange ganger tillater forholdene eller driftsrutiner kun utveksling av navn, rapport og lokator. En kan etterlyse vitsen med en så kortvarig kontakt. Her er det å bemerke at den egentlige kommunikasjonen mellom partene foregår ofte før og etter DX-kontakten, f. eks. på Internett eller VHF-møter. Det er ikke umulig at ett DX-QSO på 1 minutt danner grunnlag for personlig vennskap som varer resten av livet. Gjennom interesse for DX fremmes dessuten en spisskompetanse innen involverte felt som fysikk, radio- og antenneteknikk. Særlig unge amatører blir ofte motivert til å velge utdanning og yrke innen fagområdet.

Nyttige lenker:

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss