Bilde: Gerd Altmann/Pixabay.com

Aktører innenfor finans og aksjemarkeder ønsker å ta i bruk store deler av kortbølgebåndet

I en artikkel i RadioWorld, skriver Randy J. Stine om den Amerikanske telemyndigheten FCCs høringsnotat om privat og kommersiell bruk av store deler av kortbølge-spektrumet. I denne høringen ber FCC om kommentarer til et forslag om å tillate bruk av frekvensområdet 2-25 MHz for utsending av finansielle data knyttet til såkalt høyfrekvent aksjehandel, som i all hovedsak handler om automatisert og maskinelt kjøp og salg av aksjer, via datamaskinalgoritmer, hvor det å være tidlig ute med en transaksjon er avgjørende for om transaksjonen gir gevinst eller tap.

«Tidlig ute» i denne sammenheng betyr at vi er nede på nanosekund-nivå. Millisekunder er sneglefart, og kommunikasjon via f.eks. internett, hvor tidsforsinkelsen normalt måles i millisekunder, er ikke brukbart i denne sammenheng.
Og det er her bruk av kortbølgespektrumet kommer inn, hvor data, via kortbølge, enkelt og med lysets hastighet, kan sendes jorden rundt via ionosfærisk bølgeutbredelse. Dette uten noen problematisk tidsforsinkelse og uten de utfordringer «treg» global infrastruktur (internett) har, som f.eks. pakketap, fare for fysisk feil, hacking, DOS-angrep etc. Høyere frekvenser enn HF krever repeatere, noe som gir tidsforsinkelser og krever store investeringer. Store investeringsbehov, betydelige praktiske utfordringer og tidsforsinkelsesproblematikk gjør også at lukkede og kablede punkt-til-punkt forbindelser er uaktuelt, unntatt for helt lokale kommunikasjonsbehov.

«Shortwave Modernization Coalition», som er et konsortium bestående av ulike aktører som befatter seg med spekulasjon og kommunikasjon innenfor høyfrekvent aksjehandel, mener at 2-25 MHz-båndet er underbrukt og ønsker nå å bruke det til langdistanseoverføring av tidssensitive aksjehandelsdata fra flere faste senderinstallasjoner.

Høyfrekvent aksjehandel har faktisk allerede i flere år tatt i bruk kortbølgekommunikasjon for å sende handelsdata mellom amerikanske og utenlandske børser, men har gjort det under midlertidige og eksperimentelle autorisasjoner fra FCC.
Mens disse eksperimentelle stasjonenes plasseringer og frekvenser er offentlige data, har FCC holdt tilbake viktige detaljer om disse operasjonene fra offentligheten, dette ifølge Bennett Kobb fra Experimental Radio News, som følger emnet.

«Shortwave Modernization Coalition» hevder at deres løsninger for bruk av kortbølgespektrumet unngår «alle» forstyrrelser via teknologier som bla. «lytt før overføring», automatiske frekvensendringer i nærvær av andre signaler, m.m. Disse påstandene kjøpes imidlertid ikke av alle og FCC har mottatt over 800 høringskommentarer til saken i juli måned. Forslaget har vakt særlig bekymring hos talspersoner og organisasjoner innenfor amatørradio, som frykter at HF-bånd som radioamatører nå har primære rettigheter til vil kunne bli utsatt for utilbørlig press og forstyrrelser fra disse aktørene.
FCC har helt nylig bestemt seg for ikke å forlenge høringsfristen, selv etter betydelig trykk og pågang fra flere vesentlige grupperinger og enkeltpersoner. FCCs høringsnotat kan leses her.

En artikkel fra 2016 på forskning.no, skrevet av Norges Handelshøyskole, «Vill aksjehandel i løpet av nanosekunder» beskriver høyfrekvent aksjehandel enkelt og greit. Artikkelen er i prinsippet fremdeles aktuell og belyser lettfattelig hvorfor «Shortwave Modernization Coalition» nå vil slå kloa i store del av HF-spektrumet.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.