Velkommen til NRRL

Siden 1928 har Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Hvilke profilprodukter ønsker du deg?

Da er Norsk Hammeeting 2019 over og vi i NRRL vil takke for mange gode og interessante samtaler ved standen vår. Vi starter allerede nå med forberedelser til neste år. Derfor trenger vi hjelp av deg. Her er en svært kort og enkel spørreundersøkelse vi håper du kan ta deg tid til å svare på. Den tar under ett minutt, på forhånd takk!

Klikk her for å komme til spørreundersøkelsen

Ny medlemsfordel

Milrab tilbyr medlemmer av Norsk Radio Relæ Liga 10 % rabatt på nesten alt i nettbutikken. 

Les mer …

Rapport fra ITUs “Conference Preparatory Meeting for WRC 2019”

Rapport fra ITUs “Conference Preparatory Meeting for WRC 2019”
ITUs forberedelsesmøte til høstens radiokonferanse WRC-19, ble avholdt i Geneve fra 18. til 28. februar i år. Hensikten med møtet er å revidere den foreløpige CPM-rapporten slik at alle mulige løsninger på de ulike agendapunktene blir tatt hånd om. Det var viktig for oss radioamatører å være tilstede og å delta aktivt her for å forsikre oss om at også våre krav og ønsker kommer med i de løsningsmetodene som høstens WRC-19 skal behandle. Selve CPM-rapporten er et omfattende dokument på over 700 sider og er resultatet av nesten 3 år med forberedelsesarbeid helt siden forrige WRC. Her er en kort oversikt over de punktene som er viktigst for oss selv om også andre ting kan dukke opp på selve WRC-19.

Les mer …

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss