Foto: Aubord Dulac

Grupper

Vi har mange aktive grupper fordelt over hele landet. I gruppene leves radioamatørlivet utenfor ditt eget radiorom. Det er møter, aktiviteter, Field Day, konkurranser, bygging, repeatere, og ikke minst sosialt samvær og radioprat. Flere av våre grupper arrangerer kurs så du kan ta radioamatørlisens. 

Mange av våre grupper deltar i NRRL Sambandstjenesten som er radioamatørenes organisering av nødsamband i kriser og redning.

Det er i gruppene det skjer!