Personvernpolicy og cookies


Norsk Radio Relæ Liga tar personvern på alvor. Derfor håndterer vi alle persondata i henhold til den nye personvernforordningen også kjent som GDPR (General Data Protection Regulation).

Nettstedet eies og drives av:
Norsk Radio Relæ Liga
Postboks 20 Haugenstua
0915 Oslo
Org.nr. 970 168 400

I vår nettbutikk kan du kjøpe produkter.

Når du går inn på og tar i bruk nettstedet, samtykker du til vilkårene og denne personvernerklæringen.

Om vår personvernerklæring

Norsk Radio Relæ Liga tar ditt personvern alvorlig. Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og handlehistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Norsk Radio Relæ Liga er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

Ved å ta i bruk våre tjenester som tilbys via nrrl.no, godkjenner du til at vi samler inn og bruker dine personopplysninger slik det fremgår av avtalen mellom deg og oss. Vårt grunnlag for å behandle dine opplysninger er godkjent fra deg. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss via dette skjemaet.

Nettstedet nrrl.no

Vårt nettsted nrrl.no gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Videre gir den deg oversikt over våre produkter, og mulighet til å kjøpe våre produkter. Når du går inn på og tar i bruk nettsiden, kan vi innhente opplysninger om deg i henhold til denne erklæringen. For å handle med oss må du oppgi ditt navn, din adresse, gyldig e-postadresse og ditt telefonnummer.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Det er Norsk Radio Relæ Liga ved generalsekretæren som har ansvaret for, og som er behandlingsansvarlig for Norsk Radio Relæ Liga sin behandling av personopplysninger.

Hvem har tilgang til disse dataene?

Det er kun medarbeidere som har tjenstlig behov som har tilgang til disse dataene. Norsk Radio Relæ Liga har implementert rutiner for tilgangskontroll, lagring og behandling.

Formål

Norsk Radio Relæ Liga bruker informasjon om deg for å kunne gjennomføre bestilling av produkter i vår nettbutikk. I den forbindelse trenger vi følgende informasjon:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Adresse (Kun ved registrering av kundekonto)
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Mottakers navn
 • Mottakers adresse
 • Mottakers telefonnummer

Norsk Radio Relæ Liga oppbevarer ikke kredittkortopplysninger, men benytter en tjeneste fra NETS. NETS er PCI sertifisert på aller høyeste nivå, og håndterer kortbetalinger for over 25.000 nettbutikker.

Norsk Radio Relæ Liga utleverer aldri kundeopplysninger til tredjepart med unntak av det som er nevnt ovenfor og eventuelt ved et rettslig bindende pålegg fra domstol eller politi og påtalemyndighet.

Ved å registrere seg som kunde hos Norsk Radio Relæ Liga, gir du samtykke til behandling av personopplysningene nevnt over, til de formål som står beskrevet i vår policy.

Det er frivilling å gi fra seg personopplysningene, men dersom du ikke gir fra deg opplysningene kan du heller ikke benytte tjenestene til Norsk Radio Relæ Liga.

Bruk av Informasjonskapsler i vår nettbutikk

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere.

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.

Rett til innsyn

Den som er registrert i våre systemer har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategoriene av personopplysninger
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til
 • dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller,
 • dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden,
 • retten til å anmode om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling
 • retten til å klage til en tilsynsmyndighet (Datatilsynet)
 • dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene stammer fra
 • forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Dersom det foretas automatiserte avgjørelser skal den registrerte også få relevant informasjon om den underliggende logikken, samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling for den registrerte. Dette vil være særlig aktuelt i de tilfeller hvor den registrerte mottar tilpasset markedsføring basert på profilering.
 • Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat skal den registrerte ha rett til å bli underrettet om de nødvendige garantiene i forbindelse med overføringen.

Innsyn / endring / slett meg

Hvis du ønsker å vite hva vi har lagret om deg, ønsker noe rettet eller slettet, kan dette gjøres ved å kontakte oss via dette kontaktskjemaet. Alle slike henvendelser må skje skriftlig slik at vi kan dokumentere dine ønsker og forsikre oss om at vi er i kontakt med riktig person.
Vi kan ikke slette data som er regulert av spesiallovgiving. For eksempel skal bilag etter regnskapsloven lagres i 5 år.

Vi trenger navn, adresse, mobil og epost for å kunne søke i våre systemer. Det vil hjelpe oss i søket om du kan angi hvilken forbindelse du har eller har hatt med Norsk Radio Relæ Liga. For å få innsyn i personopplysningene som behandles må den som anmoder om innsyn legitimere seg.

Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte anmoder om flere kopier, kan den behandlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Når skal innsynet gis?

Anmodninger om innsyn skal besvares så snart som mulig etter at anmodningen er mottatt og senest innen 30 dager.

Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.