Foto: LumineImages

Om NRRL

Siden 1928 har vi vært radioamatørenes organisasjon i Norge. Vi arbeider med å styrke samarbeidet og vennskapet mellom radioamatørene og å høyne det faglige nivået. Vi jobber også med å gjøre amatørradio kjent og ivareta radioamatørenes interesser overfor myndighetene.

Amatørradio er et bredt interessefelt med mange ulike aktiviteter. Vår oppgave er å ivareta interessene til alle disse og koordinere dem så alle kan utøve sin aktivitet side om side og uten å komme i konflikt med hverandre eller andre aktører. Vi har derfor god kontakt med myndighetene, og vi deltar jevnlig i møter med blant annet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). 

Vi har grupper over hele landet, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Mange av våre medlemmer har radioamatørlisens, men det er ikke et krav for å være medlem hos oss. Som medlem får du medlemsbladet vårt “Amatørradio” hjem i din egen postkasse seks ganger i året. Vi har også vår egen nettbutikk hvor medlemmer får rabatt.