Foto: LA6CSA Pål

Fornying av LC-kallesignal for contestbruk

Tiden går og i løpet av året må du fornye ditt LC-kallesignal hvis du fikk dette tildelt i 2018.

Fornying gjelder for inneværende år pluss fem nye år, og har et administrasjonsgebyr på kr. 1.000,- Fikk du tildelt ditt kallesignal i 2018 så skal ditt LC-kallesignal fornyes i 2023.

For utløpsdato se vedtaksbrevet du fikk fra Nkom. Om du ønsker å fornye LC-kallesignalet så skal NRRL, ifølge retningslinjene, kontaktes 1 måned før utløp.

Om du ikke ønsker å fornye så vil ditt LC-kallesignal bli satt i karens fra utløpsdato. Ønsker du ikke å fornye gi oss gjerne beskjed om dette.

Det er innehaveren av kallesignalets ansvar å ta kontakt med NRRL om fornying. Kallesignaler som ikke er fornyet innen dato for utløp vil automatisk bli satt i karens og vil ikke kunne brukes før en eventuell retildeling har skjedd.

Fornying av kallesignal gjøres ved å kjøpe produktet “Fornyelse av LC-kallesignal” i nettbutikken. Du betaler da det administrative gebyret for fornyelse.

NRRL sender deretter melding til Nkom om at fornying er OK.

Dersom du ikke har LC-kallesignal, kan du søke om dette. Du finner oversikt over ledige kallesignaler og mulighet for å betale det administrative gebyret i nettbutikken.

Et utdrag fra retningslinjene, om fornying og karenstid

  • Når en innehaver mot slutten av tildelingsperioden ønsker å fornye, må NRRL få melding om dette senest én måned før utløpsdato.
  • Sammen med melding om ønsket fornying, må det være vedlagt dokumentasjon for at administrasjonsavgift for neste femårsperiode er innbetalt til NRRL (utskrift fra nettbank e.l.).
  • Ved fornying skal det ikke innbetales noe nytt gebyr til NKOM.
  • Dersom en innehaver ikke fornyer kallesignalet, innledes en karenstid for kallesignalet på tre år, og kallesignalet vil fremkomme slik i databasen for 2×1-kallesignaler.
  • Dersom en i karenstiden ønsker å få retildelt kallesignalet sitt, meldes dette til NRRL. En re-tildeling vil, som ved nytildeling, gjelde for inneværende år pluss fem år. Sammen med melding om ønsket retildeling må det være vedlagt dokumentasjon for at administrasjonsavgift for neste femårsperiode er innbetalt til NRRL (utskrift fra nettbank e.l.). Ved retildeling skal det ikke innbetales noe nytt gebyr til NKOM. Kallesignalet kan på nytt tas i bruk, når kallesignalet er markert som tildelt i databasen for 2×1-kallesignaler.
  • Dersom innehaveren dør i tildelingsperioden eller karenstiden, har familiemedlemmer med ordinært kallesignal førsterett til å overta kallesignalet. Overtakelse kan først skje når karenstiden er over, hvorpå søknad sendes til NRRL. Søknaden behandles deretter administrativt som en ordinær søknad.

Retningslinjer og prosedyrer ved tildeling av contest-kallesignal:


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.