Foto: Ziaur Chowdhury/Pixabay.com

HMS – Helse, Miljø og Sikkerhet

Hva kan dette være for oss? Bruke hodet for å unngå skader på folk og materiell når vi er engasjert i hobbyen vår? Unngå å få verktøy i hodet fra en som jobber oppe i en antennemast? Unngå et en nysgjerrig sjel får støt fra RF-en på mange hundre volt i enden av den “sloper”-antennen vi satte opp på Field Day? Være rimelig sikker på at verken du, familien eller naboer er utsatt for RF-felt som kan være skadelig?

Det er mye formalisme for HMS som kan virke irriterende, tungvint og unødvendig. Mange har dette feltet som jobb, mange skjemaer er laget, og enda flere er fylt ut. Men hva er kjernen i det?

UNNGÅ å bli skadet eller skade andre eller miljøet vårt.

Hvordan kan vi gjøre det?

 • Finne ut hva som kan være farlig eller uønsket
 • Hva er sjansen for at det skjer?
 • Hva kan det føre til hvis det skjer?
 • Hvordan kan vi unngå at det skjer?

Vi gjør vel ubevisst en del slike vurderinger i det daglige, og en del forhold har vi laget oss rutiner for å unngå. De aller fleste unngår for eksempel å gå ut i veien foran en bil som kommer kjørende. Det er en rutine vi har lagt oss til / “automatisert”.

Så, hvordan skal vi håndtere temaet på en fornuftig måte? La oss begynne med å dele opp i områder som bør vurderes.

Hvilke kan være lurt å tenke på?

 • EM-stråling og RF-høyspenning. Antenner, matekabler, antenne-ender, utstyr
 • Sikker montering av antenner (bl.a. tåle vind, hindre klatring)
 • Arbeid i høyden (fare for fallulykker/skader)
 • Arbeid på spenningsførende utstyr
 • Lodding og mekanisk arbeid
 • Strømnettet
 • Brannsikkerhet
 • Vannskader
 • Avfall (miljø, brannsikkerhet)

Juridisk ansvar er også noe å håndtere. Gruppene, som egne juridiske enheter, har ansvar for aktiviteter, og kan også risikere søksmål i forbindelse med skader. Gruppenes styreleder og styremedlemmer har personlig styreansvar, og kan også risikere erstatningssøksmål. Få av oss syns vel det ville være greit å måtte selge huset for å betale erstatning til en som ikke kan jobbe lenger fordi han falt ned fra en antennemast på gruppestasjonen og skadet seg. Det finnes heldigvis forsikringer som er tilpasset lag og foreninger, dette kommer vi tilbake til.

To artikler om juridisk ansvar kan du finne ved å søke på “Solund- Juridisk ansvar for frivillige organisasjoner” og “Arrangøransvaret klatreforbund”

Om styrets ansvar, søk på “Styreansvar i foreninger og ideelle organisasjoner”

Et moment som kan være uklart er hvordan det juridiske påvirkes av at radioamatører er lisensierte, etter å ha bestått lisensprøven, som har krav til kunnskap om sikkerhet. På den annen side så er jo NRRL og gruppene åpne for medlemmer som ikke har tatt lisensen. Det er nok sikrest å anta at samme regler vil gjelde for oss som for frivillige organisasjoner uten krav til medlemmene.

NB: Det er meldeplikt til Politiet og Arbeidstilsynet ved ulykker med alvorlige personskade. Se mer info på arbeidstilsynet.no

Forsikringer

 • Den gunstigste forsikringen vi har funnet ser ut til å være (per 2022)
  Gjensidige: Grunnpakken for lag og klubb. Gruppen må være registrert i Frivillighetsregisteret. Dekker Styreansvar, Kriminalitet – underslag, Klubbansvar, Rettshjelp, Ulykkesforsikring (dugnad). Eksempel på pris: For en gruppe med 40 medlemmer kostet det ca. kr. 2 200,- per år (med rabatter for andre forsikringer: bygg, eiendeler) i 2022.
 • Personforsikring for inntil 10 medlemmer på dugnad, med farefullt arbeid, f.eks. trefelling, kostet hos If i 2021 ca. kr. 1 500,- per år.

Dokumenter og annen informasjon, eksempler

Vi har samlet noen eksempler på hva grupper har utarbeidet. Hvis det er flere grupper som har eksempler på materiell som de har funnet nyttig, hadde det vært fint om dere kunne sende det til NRRL, så det kan tas med her.

 • Kontaktinfo, oppslag i gruppestasjon
 • For Nødplakat: kartverket.no, søk på nødplakat, for å lage en A4 pdf med informasjon for nødetater.
 • Retningslinjer for gruppestasjon
 • Internkontroll for gruppestasjon
 • Utkast til presentasjon i grupper

Mer informasjon

Se arbeidstilsynet.no (bl.a. frivillig arbeid, risikovurdering) Søk: sjekk internkontroll i borettslag pdf (bakgrunnsinfo)


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.