IARU Region 1 General Conference 2023, Zlatibor, Serbia. Foto: IARU

Noen viktige saker fra IARU Region 1 General Conference

Den 26 IARU Region 1 konferansen gikk av stabelen i Zlatibor, Serbia i tidsrommet 1. – 5. november 2023. Konferansen var lagt opp til fysisk deltakelse med noen få muligheter til å delta digitalt (via video), men da uten stemmerett. Det var i alt 38 stemmeberettigede medlemsland fysisk tilstede. I tillegg var det 21 fullmakter. Siden NRRL ikke sendte noen representanter, hadde vi gitt vår fullmakt til SSA, Sverige. I tillegg til SSA var også Finland, SRAL og Danmark, EDR, tilstede fysisk i Zlatibor. I tillegg var Mats SM6EAN (IARU R1 sekretær), Ole LA2RR (IARU vise-president) og Henni OH1ESI (Youth WG) der i kraft sine IARU verv.

1) Foredrag om fremtidig organisasjonsstruktur for IARU

Tim, VE6SH, IARUs president, presenterte et forslag om re-organisering av hele IARU ved å sløyfe regionene, slik at IARU blir en mer effektiv organisasjon og kan utnytte de begrensede ressursene best mulig. Foredraget var i første rekke ment for å få igang en diskusjon rundt dette emnet, og i etterkant av presentasjonen kom det inn både synspunkter og spørsmål. Disse vil bli tatt med videre i arbeidet med en slik ny organisasjon.

2) Formatet for framtidige konferanser

Det var kommet inn flere ulike forslag til hvordan fremtidige Region 1 konferanser skulle arrangeres. Alt fra NRRLs forslag om hel-digitale konferanser, via det spanske forslaget om en hybrid-konferanse der også digitale deltakere kunne stemme, til det østerrikske forslaget om en utelukkende fysisk konferanseform.

Man diskuterte først det hybride formatet og spesielt kravet om at også de som deltok virtuelt skulle kunne få delta i avstemningene. Her ble i første omgang det spanske hybrid-forslaget nedstemt, men EC ble allikevel pålagt å fortsette en videre diskusjon med medlemsforeningene i Region 1. Dette ble ansett som viktig og riktig siden alle de stemmeberettigede på konferansen var nettopp de som hadde vist at de hadde anledning og mulighet til å delta fysisk.

NRRLs forslag om en hel-virtuell konferanse falt med stort flertall. Konferansen besluttet allikevel å sette ned en komite som skal gå igjennom lovene (Constitution and Bylaws) for å tilrettelegge også for virtuelle konferanser under spesielle forhold (slik som COVID etc.).

3) Valg av formann i R1 ARDF WG

Dusan, YU1EA stilte til valg som formann i R1 ARDF WG. Flertallet av medlemmene i R1 ARDF WG ønsket Rainer Flösser DL5NBZ som formann, men konferansen valgte Dusan med 35 mot 24 stemmer.

4) RPO-mesterskap for juniorer i Russland sommeren 2024

Russland har for flere år siden tatt på seg å arrangere ARDF verdensmesterskap for juniorer (14 og 16 år) i 2024. Trass i den endrede situasjonen i verden, ville de ikke trekke dette tilbake, og den russiske amatørforening SRR hadde alt sendt ut invitasjon til dette mesterskapet. Saken ble tatt opp til diskusjon av følgende grunner:

  • De fleste medlemslandene mener det er urealistisk at foreldre vil sende sine 14 og 16-åringer til et land i krig.
  • Det er svært vanskelig for borgere fra de fleste vestlige land å kunne reise til Russland i det hele tatt.
  • Det viser seg at de vanlige reiseforsikringene ikke vil være gyldige i Russland under de rådende forhold.

Resultatet av diskusjonen ble at ungdomsmesterskapet i Russland 2024 utsettes, og at R1 ARDF WG gis frie hender til å finne en løsning på problemet.

5) Valgene til IARU Region 1s Executive Committee (EC)

Hele det sittende EC ble gjenvalgt uten at det forelå alternative kandidater til noen av postene.

6) Leder av Region Youth WG

WG hadde innstilt på Tomi HA8RT til leder av Region Youth WG, men konferansen valgte vår nordiske representant, Henni OH1ESI, med 29 mot 26 stemmer.

7) Sted for neste IARU Region 1 konferanse om 3 år

Det forelå tre invitasjoner: Landshut sør i Tyskland (nær München), Skopje i Nord Makedonia og Wien i Østerrike.

Wien ble her valgt med stort flertall.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.