Foto: Mohamed_hassan/Pixabay.com

NRRLs lokale grupper blir prioritert i høst

Gruppene er fundamentet i NRRL. Det er hos gruppene nye radioamatører kurses frem mot en radioamatørlisens. Det er via gruppene NRRLs ulike sambandstjenester etableres og aktiveres. Det er via gruppene de fleste repeatere er satt opp og driftes. Det er gruppene som verver mange av våre medlemmer, både lokalt og sentralt. Og det er i gruppene det naturlige møtestedet for radioamatøraktiviteter, som Field Day, contesting, sambandstjeneste og så videre finnes.

Men, det er helt klart et stort behov for bedre sentral dialog med, og oppfølgning av gruppene. Hovedstyret har derfor vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe bestående av ansatte i administrasjonen, samt sentrale tillitsvalgte i NRRLs hovedstyre. Denne gruppen vil om kort tid sette i gang en møteserie hvor alle NRRLs lokale grupper vil bli invitert.

I første omgang vil hver gruppe, representert ved leder eller annen i gruppens styre, bli invitert sammen med fem til seks andre grupper, tilfeldig valgt fra hele landet. Møtene blir digitale.

Hver gruppe deltar i denne omgang ikke i mer enn ett møte. Erfaringene og tilbakemeldingene fra denne første møteserien vil deretter bli utslagsgivende for om det blir flere tilsvarende møter, og om slike møter eventuelt skal gjentas på en mer fast basis.

Agenda for møtene vil blant annet være:

  • Informasjon fra NRRL sentralt
  • Hva er status for den enkelte gruppe – hvilke behov, utfordringer og ønsker har gruppen?
  • Hva kan NRRL sentralt gjøre for at gruppen kan fungere bedre?
  • Kurs og rekruttering – ny digital kursplattform
  • Ny organisasjonsstruktur i NRRL – hva innebærer dette for gruppen?
  • Informasjon om veien videre

I forkant av møtene vil det bli sendt ut et spørreskjema til gruppene hvor det vil bli spurt om medlemstall, aktiviteter, utfordringer osv.

NRRLs administrasjon sender ut invitasjonen til gruppene og vil gi løpende gi informasjon om hva som skal skje. Første møte blir allerede 19. september 2023. Og gruppene kan forvente en invitasjon med info om tid og sted med mer om kort tid.

Hovedstyret og administrasjonen ser frem til møtene, og håper at så mange som mulig av
gruppene har anledning til å stille med en representant til den dato og det klokkeslett som vil
fremkomme i invitasjonen.

Har gruppen spørsmål om dette, ta gjerne kontakt med NRRL, via e-post nrrl@nrrl.no, eller tlf. 22 21
37 90


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.