Rapport fra WRC-19

Den 38. World Radiocommunication Conference (WRC-19) åpnet i Sharm El-Sheikh, Egypt mandag morgen 28 oktober med offisielle hilsener fra blant annet Egypts president og generalsekretæren i den internasjonale teleunionen ITU.

Siden WRC denne gang blir avholdt utenfor Geneve er sikkerhetstiltakene svært strenge og alle konferansedeltakerne må igjennom tre ulike sikkersjekker, av samme type som den som brukes på flyplassene, for hver gang de skal inn på konferanseområdet.

En WRC avholdes hvert 3. eller 4. år og tar for seg en rekke forslag til endringer i ITUs Radioreglement. Det er dette Radioreglementet som styrer all bruk av frekvenser over hele verden inklusiv de båndene som er tillatt for radioamatør- og radioamatørsatellitt-tjenesten. LA2RR Ole, som er visepresident i IARU, leder et team på 10 radioamatører som skal forsvare amatørenes interesser under konferansen. Ole representerer også NRRL i den 8 manns store norske delegasjonen (3 fra Nkom).

Første uka inneholder først og fremst innledende diskusjoner og noen store resultater var ikke ventet. Allikevel har vi alt fått unna noen av de punktene som det har vært global enighet om i lengre tid. En av disse er WPT-EV (Wireless Power Transmission –trådløs lading av kjøretøy) der konferansen alt har vedtatt at det ikke skal gjøres noen endringer i RR for WPT. Diskusjonen nå er hvordan man arbeider videre med standarder for å sikre at hverken de fundamentale WPT-frekvensene (like under 100 kHz) eller harmoniske og «spurious» får forstyrre øvrig radiokommunikasjon. Ikke alle land vil innrømme at dette ikke er godt nok ivaretatt i dagens standarder.

Konferansen bestemte også at amatørbåndet på 47 – 47,2 GHz forblir urørt av fremtidig mobiltelefon/bredbånd-applikasjoner.

Vi er enda ikke i havn med 50 MHz for Region 1. Først var det land som Egypt, Libya og Tunisia som måtte ha inn tekst for å beskytte mobile tjenester (tror det er militære) mot forstyrrelser. Etter at vi fikk inn en gitt feltstyrke ved grensen til disse landene, kom Iran og ville ha det samme spesielt mot Afrikanske land som nok får en 4 MHz primær allokering slik de har i Region 2 og 3. Nå får vi se om Iran og Afrika blir enige. For Europa blir det i beste fall en 2 MHz sekundær allokering med en fotnote for noen land som får 50,0 til 50,5 som primær.

Vedrørende et nye agendapunkter for WRC-23, så er det fortsatt uklart om punktet rundt begrensinger på vårt 23cm bånd på grunn av Galileo, kommer med.

For å redusere sjansene for hasteavgjørelser mot slutten, har konferansen alt startet det vanskelige arbeidet med agendaen for WRC-23. Det er for tiden ingen planlagte agendapunkter for WRC-23 som dekker nye allokeringer til radioamatørtjenesten.

Nedenfor er hele IARU-teamet avbildet. Det er bare noen få som representerer IARU, de fleste er med i sine respektive lands delegasjoner.

Fra venstre: Ken JA1CJP, Hans PB2T, IARU secretary Dave K1ZZ, Bernd DF2ZC, Bryan VE3QN, Flavio PY2ZX, IARU President Tim VE6SH, IARU Vice President Ole LA2RR, Jon WB3ERA, Peter VK2EMR, Ulli DK4VW, Murray G6JYB, Dale VK1DSH og Dave EI3IO. (Foto LA2RR Ole)

Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.