CEPT suspenderer Russland og Hviterussland.

Russland og Hviterussland er suspendert fra sine medlemskap i CEPT

I en pressemelding datert 17. mars 2022 har presidentskapet i CEPT opplyst følgende:

Basert på en anmodning fra en rekke CEPT-medlemmer, har CEPT-presidentskapet gjennomført en skriftlig avstemming om forslaget om å suspendere medlemskapene til Russland og Hviterussland i CEPT på ubestemt tid og med umiddelbar virkning.

Det ble mottatt 34 svar på brevet til CEPT-forsamlingen til støtte for forslaget. En avsto.
På bakgrunn av dette har CEPT-forsamlingen derfor besluttet:

  • å suspendere medlemskap av Russland og Hviterussland i CEPT på ubestemt tid.
  • at suspensjonen av de nevnte CEPT-medlemmene vil tre i kraft fra kl. 00:00 (CET), 18. mars 2022.
  • at enhver fremtidig gjenopptakelse til CEPT vil følge de vanlige reglene fastsatt i CEPT-regelverket, særlig behovet for et to-tredjedels flertall av medlemmene av CEPT for å godkjenne en slik beslutning.

Dessuten ba CEPT-presidentskapet kontoret om å treffe alle nødvendige tiltak for å få på plass de ovennevnte vedtakene.

Den Europeiske Konferansen for Post- og Telekommunikasjonsadministrasjoner – CEPT – ble etablert i 1959 av 19 land, som ble utvidet til 26 i løpet av de første ti årene. Opprinnelige medlemmer var de monopolholdende post- og telekommunikasjonsadministrasjonene.

CEPTs aktiviteter inkluderte samarbeid om kommersielle, operasjonelle, regulatoriske og tekniske standardiseringsspørsmål. I dag er 46 land medlemmer av CEPT.

CEPT er den organisasjon som blant annet står bak Amateur Radio Examination Certificate HAREC og Recommendation T/R 61-01 som åpner for at at radioamatører fra Europa (og flere andre land) kan operere radioamatørutstyr i andre samarbeidende land med grunnlag i sin nasjonale radioamatørlisens.

Nkom opplyser pr. 22. mars 2022 følgende: Med vedtaket om suspensjon av Russland og Hviterussland i CEPT så gjelder allikevel, inntil videre, HAREC-ordningen for Russland og Hviterussland, slik den er nedfelt i Recommendation T/R 61-01.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.