Sambandsfaglig Forum 2024. Foto: LA6CSA Pål

Sambandsfaglig Forum 2024 samlet nesten 30 mannskaper

Forrige helg (9.-11. februar 2024) samlet NRRL Sambandstjenesten nesten 30 mannskaper fra hele landet til Sambandsfaglig Forum (SFF).

SFF er en samling hvor det gis faglig påfyll og hvor det gjøres strategiske diskusjoner om sambandstjenestens fremtidsutsikter og tjenesteutvikling. Dette er med på å legge grunnlaget for videre arbeid både lokalt og nasjonalt.

Fredag startet med at LA2JLA Per Olav ønsket velkommen til SFF, deretter presentasjon av SL og deltakerne før det ble en runde med info om hva som rører seg rundt om i landet.

Lørdag stod blant annet ADSB mottaker og luft-til-land-kommunikasjon ved LA8UIA Steinar og LA8GKA Rune først på programmet. Deretter ble det gruppearbeid hvor det ble jobbet med strategien frem mot 2030.

LB2EJ Kjell tok oss med på et lite “besøk ” til NRRLs nyeste gruppe, Varangergruppa. Den ble etablert 22. november i fjor. Det ble blant annet vist bilder fra gruppens QTH.

Etter lunsj ga LA6ETA Henrik en intrododuksjon til og status på FRR (Felles Ressursregister) og FRR Aksjon. FRR Aksjon er et felles aksjonsstøtteverktøy for Redningstjenesten.

Ny fremtidig uniform ble også diskutert. Det ble vist frem flere ulike produkter, blant annet uniformen som Norske Redningshunder benytter.

Sambandsfaglig Forum 2024. Foto: LA6CSA Pål

Utdanning av sambandsoperatører og veien videre presenterte tanker rundt fremtidig utdanningsløp. Blant annet ble det diskutert om vi skal ha flere nivåer i utdanningen; et grunnivå og flere spesialistnivåer.

LA4PGA Trond ga en innføring i sykkelhjulsmodellen, som er den taktiske modellen som benyttes etter søk etter savnet person på land.

Kvelden ble avsluttet med middag og litt sosialt.

Søndag startet med introduksjon til NRRLs opplæringsplattform, Moodle, før faglederne kom med oppdatert informasjon fra sine områder.

SFF ble avrundet med en oppsummering av strategi fram mot 2030 og felles lunsj.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.