Foto: Hans/Pixabay.com

Sommer, høytrykk og varmt vær kan gi gode forhold for tropo på VHF og høyere frekvenser

Troposfæren er den laveste delen av jordens atmosfære og det er i denne delen skyer og de fleste værfenomener dannes. Den strekker seg fra jordoverflaten og rundt åtte kilometer opp ved polene, til rundt 15-20 kilometer opp i tropene.

«Troposfæriske forbedrede forhold», eller «lifts», «ducting» og «tropo», kan ofte gi betydelig større bølgeutbredelse på VHF, UHF og høyere frekvenser, enn hva som er normalt. I motsetning til «vanlig» bølgeutbredelse på LF, MF og HF, som handler om ionosfærisk refleksjon, jordbølge eller evt. refleksjon fra ulike «faste objekter» som for eksempel bakken og havoverflaten, så foregår tropo på høyere frekvenser i den laveste delen av atmosfæren, og kan hovedsakelig forklares med temperaturforskjeller, fuktighetsforskjeller og forskjeller i lufttrykk i de ulike lavere luftlag. Jo skarpere og kraftigere de lagvise skillene eller forskjellene er, jo større kan tropo-bølgeutbredelsen bli. Våren og sommeren er høysesong for tropo, men fenomenet kan også opptre under andre årstider. Tropo kan muliggjøre radiokommunikasjon på VHF- og UHF over avstander på opptil 1500 km og mer.

Det meste av radiokommunikasjonen på VHF og oppover foregår nettopp i troposfæren. Under normale forhold betyr dette at en høyderelatert endring i radiobølgenes brytningsindeks gjør at disse radiosignalene normalt kun kan bevege seg noe utenfor visuell horisont. Denne avbøyningen øker dekningsområdet med omtrent en tredjedel. Utover dette, da unntatt evt. refleksjoner fra strukturer på bakken, meteor-scatter, aurora eller luftfartøy ol., så bøyes ikke radiobølgene ytterlig av, og de forplanter seg gjennom atmosfæren og ionosfæren, og brer seg deretter utover i verdensrommet. Men under visse forhold utvides dekningsområdet for disse frekvensene betydelig, og da kan det være snakk om “lifts”, “ducting” eller “tropo”.

Det er nødvendig å ha de riktige værforholdene på plass for at troposfæriske radioutbredelsesforbedringer som «lifts» og «ducting» kan oppstå. Å kunne forstå hvilke forhold som fører til disse fenomenene kan bidra til at vi kan utnytte dem bedre, og at vi radioamatører kan få mulighet for å knytte kontakter på høye frekvenser over mye større avstander enn normalt. For kommersielle aktører derimot, som for profesjonell toveis radiokommunikasjon eller for kringkasting, kan det under kraftig tropo oppleves betydelig interferens fra stasjoner som normalt ikke kan mottas, noe disse aktørene antageligvis ikke er like fornøyde med som mange av oss radioamatører gjerne er. Men, betydelig QRM fra fjerntliggende stasjoner kan for repeater-trafikk, og annen punkt-til-punkt-trafikk tidvis bli plagsom også for oss radioamatører. Slike omfattende forstyrrelser er heldigvis relativt sjeldne.

Har du som radioamatør lyst til å bli nærmere kjent med disse fenomenene, slik at du kan nyttiggjøre deg av disse i din radioamatøraktivitet, så kan følgende artikkel, på engelsk, anbefales: https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/tropospheric/tropo-lifts-ducting-enhanced-conditions.php
Artikkelen, med fotos og illustrasjoner, gir en kortfattet og lettforståelig, men allikevel grundig gjennomgang av de ulike tropo-fenomenene, og hva som skal til for at de kan oppstå.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.