Justisminister Emilie Enger Mehl i en QSO. Fylkesordfører Terje Riis Johansen og LA7KJ Rune Nilsen. Foto: Grenlandsgruppen av NRRL

Statsråd Emilie Enger Mehl på besøk til radioamatører i Telemark

Statsråden ville møte radioamatører i Grenlandgruppen av NRRL, og kom sammen med fylkesordfører Terje Riis-Johansen og Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen og sin rådgiver 7. september til Grenland.

Åslaug har i flere år vært en god målbærer og kontaktperson på Stortinget for radioamatørsaker. Hun sitter på Stortinget for Vestfold og Telemark.

Stortingsrepresentant Åslaug Sam-Jacobsen, LA4NM Harald Johansen, LB1PJ Stefan V. Pettersen, fylkesordfører Terje Riis-Johansen, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og LA7KJ Rune Nilsen. Foto: Grenlandgruppen av NRRL

Dette møtet ble en fin og viktig videreføring av kontakten som ledelsen i NRRL har hatt med statssekretær Hans Petter Aasen i Justisdepartementet. Justisministeren er veldig positiv og kjenner godt til radioamatørenes bidrag i kriseberedskap, både på Gjerdrum og nå under flommen på Østlandet. Hun ville derfor vite mer om virksomheten vår og ikke minst hvordan vi kan sikre styrket rekruttering til virksomheten. I Vestfold og Telemark har vi et meget nært samarbeid med Statsforvalteren som er forankret i en avtale mellom alle NRRLs lokale grupper i fylket og Statsforvalteren, en avtale og modell som alle fylker kunne bruke som mal.

Statsråden møtte oss, på småbruket til LB1PJ Stefan sammen med nestformannen i Grenlandgruppen av NRRL LA4NM Harald og LA7KJ Rune som også er visepresident i NRRL. Møtet på gårdsplassen ga en fin runde om  utfordringer og viktighet for å sette opp antenner, antennemaster og viktigheten av positiv holdning i kommunene, og vi fikk tatt opp at den nye plan- og bygningsloven er svært mye dårligere enn den gamle, – nærmest uten bevissthet om radioamatører og kompetanseområdet i denne virksomheten.

LA7KJ Rune Nilsen, fylkesordfører Terje Riis-Johansen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Foto: Grenlandsgruppen av NRRL

Etter gjennomgang og visning av beredskapsressursene og nettverket i fylket, ble det en flott og spennende samling på radiorommet: demonstrasjon av kommunikasjon over radioamatør satellitter (QO 100), illustrasjon og gjennomgang av Runes kontakter (QSOer) siste uker rundt hele kloden, og så 80 meter QSO med norske amatører. Da ville både Emilie og Terje være med og tok mikrofonen til samtaler med både LA8IG Knut, og LA8IY Øystein.  De var begge både stolte og entusiastiske for denne praktiske  illustrasjonen på virksomheten.

Møtet løfta fram viktige utfordringer og muligheter for samfunnet ved å ha og tilrettelegge for radioamatørvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Ukraina-krigen, jordskjelvet i Tyrkia og nå sist orkanen i Florida ga jo og et bakteppe for det statsråden møtte på et småbruk i Grenland.

Åpenheten i samtalene har antagelig  gitt en framdrift arbeidet i NRRL  med tanke på  rekruttering av ungdom til hobbyen og  nå ønsket om ferdigstilling av en ny lisensklasse for begynnere, – en begynnerlisens. 

Vi fikk gjennom møtet understreket og vist fram det gode samarbeidet NRRL har med NKOM og håper på en snarlig behandling også i Emilies partner-departement, Kommunaldepartementet.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.