NRRLs kontor holder stengt i juli grunnet ferieavvikling.

Verken telefon eller nettbutikk betjenes i denne perioden. Bestilte varer sendes ut fra starten av august. Send eventuelle henvendelser via kontakskjemaet, så svarer vi så snart vi har anledning.

Ny undervisningsmanager i NRRL

NRRLs hovedstyre vedtok den 24. november å utnevne LA2NL Knut Aashamar til ny undervisningsmanager i NRRL.

Knut har lang fartstid som radioamatør og har som sivilingeniør elektronikk bla. vært tilknyttet Teledirektoratet, Norconsult, UNDP og Aker Solution.

Les mer …

Valg i NRRL 2021

Valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg. Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover skal det også publiseres en relevant CV for kandidatene.

Les mer …

Administrativ leder for NRRL Sambandstjenesten er ansatt

 

1. mars 2021 vil LB1RI Joakim Forøysund tiltre i en 40% lønnet stilling som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste. Joakim åpner opp for en mulighet til tidligere oppstart dersom dette skulle kunne la seg gjøre med hensyn til nåværende arbeidsgiver. Joakim holder til på Melbu og er i dag lærer ved Hadsel videregående skole. I tillegg er Joakim bla. brannkonstabel i Hadsel brann og redningstjeneste, styremedlem i Hadsel Røde Kors og styreleder i medlemsforeningen Radio Nord-Norge. Joakim er radioamatør og er pr. i dag web-redaktør i NRRL.

Les mer …

Ny redaktør for bladet Amatørradio er ansatt

Fra 1. november 2020 er Mona Askerød ansatt som ny redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio. Mona er ikke radioamatør, men hun har lang erfaring som redaktør og har i mange år arbeidet i presse- og journalistfaglige yrker. Blant annet har Mona vært redaktør og daglig leder av Musikkultur, har vært journalist i Nationen, har vært rådgiver i Norsk Journalistlag, med mye mer.

Les mer …

Nytt manager-verv i NRRL

NRRLs hovedstyre har på et hovedstyremøte den 20. oktober besluttet å opprette vervet mikrobølgemanager i NRRL. LA0BY Stefan Heck er forespurt og har sagt ja til å påta seg vervet. NRRLs mikrobølgemanager er naturlig plassert i NRRLs VHF-seksjon, under VHF-manager.

Les mer …

New Zealand mister tilgang til 60-metersbåndet

Fra 24. oktober mister radioamatørene i New Zealand rettighetene sine til 60-metersbåndet, melder ARRL. De har til nå hatt anledning til å benytte to enkeltfrekvenser i båndet som et prøveprosjekt.

Les mer …

Revidering av NRRLs lover, visjon og handlingsprogram

Hovedstyret i NRRL har satt ned to nye arbeidsgrupper som skal være med på å utforme NRRLs fremtid. En arbeidsgruppe for revidering av NRRLs lover er nå i gang med sitt arbeid, og en annen gruppe skal om kort tid være i gang med å fornye visjon og handlingsprogram i NRRL.

Les mer …

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss