Norsk Hammeeting 2021 avlyst

Gardermogruppen av NRRL LA2G/LM2G melder:

Det er med stor beklagelse at vi må melde at Norsk Hammeeting i Leto Arena 2021 er avlyst. Med smittesituasjonen som vi har på grunn av Korona-pandemien så har helsemyndighetene rådet oss å avlyse arrangementet. Selv om vaksinering er igangsatt, så forventes det fortsatt store begrensninger på arrangementer utover.

Les mer …

Generalforsamling i NRRL 2021 vil bli avholdt elektronisk

Generalforsamling i NRRL 2021 vil bli avholdt elektronisk. Pr. desember 2020 gir norske myndigheter tydelige signaler på at første halvdel av 2021 antagelig vil være omfattet av smittevernstiltak tilknyttet Covid-19 pandemien. NRRLs hovedstyre anser det derfor som urealistisk å planlegge for en fysisk generalforsamling avholdt i henhold til NRRLs lover.

HQ beslutter derfor å avholde en elektronisk generalforsamling via egnede digitale løsninger for videobaserte møter og elektronisk avstemming. En elektronisk generalforsamling vil bli avholdt i april 2021.

Nærmere opplysninger om hvordan og når generalforsamlingen vil bli avholdt offentliggjøres via QST-LA, www.nrrl.no og bladet Amatørradio.

Bistand til redningsaksjonen i Gjerdrum

NRRL Sambandstjenesten har mannskaper i aktivitet i forbindelse med leirskredet i Gjerdrum. Sambandstjenesten Oslo og Øst (SOØ) ble først satt i beredskap som følge av leirskredet. Fra 1. januar har mannskaper herfra vært i aktivitet i forbindelse med den pågående redningsaksjonen.

Les mer …

Nyopprettet arbeidsgruppe for HMS

NRRL har opprettet Arbeidsgruppe HMS. Innspill ønskes fra gruppene.

En del av radioamatørvirksomheten vår er risikofylt, spesielt arbeid med antenner. Vi vil ikke at noen av våre gruppemedlemmer f.eks. skal miste sitt inntektsgrunnlag etter en ulykke i forbindelse med gruppearbeid. Gruppene, som egne juridiske enheter, har ansvar for aktiviteter, og kan også risikere søksmål i forbindelse med skader.

Les mer …

God jul og godt nytt år

Et år svært langt utenom det vanlige er på hell, og julefreden begynner forhåpentligvis å senke seg hos de fleste av oss. Mye har blitt utsatt og avlyst det siste året, men sannelig har mye blitt gjort også! Ikke minst har vi lært oss nye måter å arbeide på, å samles på, å utvikle oss, og komme oss videre på. 2021 står for døren, og det er mye nytt og spennende som skal skje.

Vi i NRRL ønsker med dette å takke alle våre medlemmer, samarbeidspartnere, støttespillere og andre radiointeresserte for året som har gått, og vil ønske dere en riktig god jul og et godt nytt år!

RAAG O.E.A. feirer 40 år

Hellas' amatørradioorganisasjon RAAG feirer at de har stått til tjeneste for samfunnet i 40 år. Dette gjør de med et special call, SX40ARES, som vil være å høre på alle bånd og alle modes i perioden 5.-20. desember 2020.

Les mer …

Ny undervisningsmanager i NRRL

NRRLs hovedstyre vedtok den 24. november å utnevne LA2NL Knut Aashamar til ny undervisningsmanager i NRRL.

Knut har lang fartstid som radioamatør og har som sivilingeniør elektronikk bla. vært tilknyttet Teledirektoratet, Norconsult, UNDP og Aker Solution.

Les mer …

Valg i NRRL 2021

Valgkomiteen i NRRL vil med dette minne om at det er på tide å sende inn forslag på kandidater til valg. Krav til kandidater til Hovedstyret er aktivt medlemskap i minst 2 år, og skriftlig villighetserklæring. Ifølge NRRLs lover skal det også publiseres en relevant CV for kandidatene.

Les mer …

Administrativ leder for NRRL Sambandstjenesten er ansatt

 

1. mars 2021 vil LB1RI Joakim Forøysund tiltre i en 40% lønnet stilling som administrativ leder i NRRLs sambandstjeneste. Joakim åpner opp for en mulighet til tidligere oppstart dersom dette skulle kunne la seg gjøre med hensyn til nåværende arbeidsgiver. Joakim holder til på Melbu og er i dag lærer ved Hadsel videregående skole. I tillegg er Joakim bla. brannkonstabel i Hadsel brann og redningstjeneste, styremedlem i Hadsel Røde Kors og styreleder i medlemsforeningen Radio Nord-Norge. Joakim er radioamatør og er pr. i dag web-redaktør i NRRL.

Les mer …

Ny redaktør for bladet Amatørradio er ansatt

Fra 1. november 2020 er Mona Askerød ansatt som ny redaktør for NRRLs medlemsblad Amatørradio. Mona er ikke radioamatør, men hun har lang erfaring som redaktør og har i mange år arbeidet i presse- og journalistfaglige yrker. Blant annet har Mona vært redaktør og daglig leder av Musikkultur, har vært journalist i Nationen, har vært rådgiver i Norsk Journalistlag, med mye mer.

Les mer …

Bli medlem
Medlemsfordeler
Nettbutikk
Logg inn
Grupper
Interesseområder
Om NRRL
Kontakt oss