Regler for NRRL Fylkestest

1. Formål

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telegrafitest og for å gi trening i operasjonsteknikk og telegrafiprosedyre.

Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Man benytter eget kallesignal.

Datoer: 20.-21. januar 2024

2. Testperioder

Testen avholdes den tredje lørdag i januar og påfølgende søndag i følgende perioder:

NB! Nye perioder

 • Periode 1 Lørdag kl 07.00 – 09.00 UTC
 • Periode 2 Lørdag kl 13.00 – 15.00 UTC
 • Periode 3 Søndag kl 07.00 – 09.00 UTC
 • Periode 4 Søndag kl 13.00 – 15.00 UTC

3. Klasser

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse A Enkeltoperatør, Lav effekt med utgangseffekt opp til 100 W.
Klasse B Enkeltoperatør, QRP, med utgangseffekt opp til 5 W.
Klasse C Multioperatør (Multi TWO)
Klasse D Enkeltoperatør, Høy effekt, med utgangseffekt opp til 1000 W.
Klasse E SWL
Klasse F Enkeltoperatør, Ekspert, med utgangseffekt opp til 1000 W.
Klasse P Portabel (portabel/mobil)

3.1 Klasse A, B og D
 • Enkeltoperatører må bare benytte en sender per bånd
 • Må ikke motta noen form for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.)
3.2 Klasse F

“Enkeltoperatører ekspert” kan benytte en stasjon på både 80 og 40m samtidig, altså SO2R (Single operatør 2 Radio). 

3.3 Klasse C

Det kan det benyttes flere stasjoner, men det er kun tillatt med et signal per bånd.

Det kan føres egen meldingsutveksling per sender, men det er tillatt med en felles logg for 160 m, 80 m og 40 m i Multi OP.

Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

3.3.1 Multi OP

3A Multi op – fast QTH

3B Multi op – “Distributed QTH / Fordelt QTH innen fylke”

 • Det er lov med MULTI operatører innen eget fylke med flere QTH.
3.4 Handikap

Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til renskriving av loggen.

3.5 Rookie

Hatt lisensen mindre enn 3 år.

4. Frekvenser

Følgende frekvensområder kan benyttes:

 • 160 m 1810-1900 kHz
 • 80 m 3510-3570 kHz
 • 40 m 7010-7060 kHz

* 7030 QRP aktivitetssenter

5. Testmelding

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av:
Motstasjonens kallesignal, eget kallesignal, RST, 3 bokstavs fylkesforkortelse (I testens første QSO sendes forkortelsen for eget fylke) + egen fylkesbokstav.

Eksempel meldingsrapport:

LA4O bruker i sin første QSO 599 OSL A, i sin andre QSO så ha mottar LA4O “FIN” som rapport, og i den tredje QSO så sender LA4O dette til LA8PV.

LA8PV QSO med LA4O som kaller LA8PV.

“LA8PV de LA4O LA4O K”

“LA4O de LA8PV 599 INL E”

“LA8PV de LA4O 599 OSL A”

“LA4O TU de LA8PV TEST”

Se egen liste for de gjeldende fylkesbokstaver og forkortelser.
Æ Ø og Å er ikke med i forkortelsene.

6. QSO-poeng

Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.

QSO med stasjon i eget distrikt gir også 2 poeng.

Det gis 1 poeng for korrekt rapport.

Det gis 1 poeng for korrekt kallesignal.

For QSO med stasjon som ikke sender logg gis det 1 poeng forutsatt at minst 5 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode.

Man kan logger utenlandske stasjoner med 0 QSO poeng.

7. Multiplikator

Hvert kontaktet fylke, unntatt eget, på hvert bånd i hver periode gir en multiplikator. Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen regnes som egne fylker i denne sammenheng.

8. Sluttsum

Summen av QSO poeng ganget med summen av multiplikatorer gir sluttsum.

9. Logger

Det aksepteres kun elektronisk cabrillo logg, det skal være en loggfil i dette formatet.

Eksempel på cabrillo logg skal inneholde kolonner med følgende info:

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: LA5G
CLUB: None
CONTEST: NRRL Fylkes test
CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH SSB
CLAIMED-SCORE: 77408
OPERATORS: LA6FJA LA6ETA
NAME: Gjøvik og Totengruppen av NRRL
ADDRESS: Breiskallkolonien 11
ADDRESS: Hunndalen, 2827
ADDRESS: Norway
CREATED-BY: N1MM Logger V13.10.2
SOABBOX: Klasse C
QSO: 3520 CW 2013-11-16 1302 LA5G     599 OPP E   LA8G    599 NTR V  0
QSO: 3510 CW 2013-11-16 1304 LA5G     599 NTR E   LA4O    599 HED A  0
QSO: 7040 CW 2013-11-16 1305 LA5G     599 HED E   LA6VQ   599 FIN R  1
QSO: 7040 CW 2013-11-16 1306 LA5G     599 FIN E   LA2AB   599 TEL C  1
QSO: 3525 CW 2013-11-16 1307 LA5G     599 TEL E   LA2MOA   599 OSL Y  0
QSO: 7030 CW 2013-11-16 1308 LA5G     599 OSL E   LA3NEA   59 OSL E  1
END-OF-LOG:

9.2 Summeringsark

Sammen med loggen sendes summeringsark med poeng per QSO/bånd samt utregnet poengsum, signert erklæring og påført navn, postadresse, kallesignal, klasse. En egen rapport med kort beskrivelse og bilder av benyttet utstyr samt gjerne eventuelle merknader til testen.

9.3 QTH

Dersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.

9.4 Deltakere i Multioperatør

Deltagere i klasse C må også føre på kallesignal for alle operatørene.

10. SWL

For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL’ens egen rapport, stasjonen som ble kjørt, multiplikator og poeng. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplikator for hvert nytt fylke per bånd per periode.

11. Erklæring

Ved innsending av elektronisk logg, erklærer du følgende: Jeg erklærer at jeg i NRRL Fylkestest har overholdt testreglene og lisensbestemmelsene. Maks. benyttet utgangseffekt har vært ……… watt.

12. Adresse

Kun Elektroniske logger via logrobot http://log.nrrlcontest.no

13. Frist

E-post datert senest 15 dager etter testens slutt sendes til hfcontest@nrrl.no.

14. Premiering

Høyest scorende deltaker i hver klasse tildeles pokal/plakett. Det utdeles diplom til de 5 beste i klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene.

14.1 Bonuspoeng i NRRL Cup

Det er egen multiplikator i NRRL CUP ved opplastning (http://nrrlcup.nrrl.no).

15. Diskvalifikasjon

Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f. eks. bruk av ulovlig effekt), beregning av poeng for dubletter eller uverifiserbare kontakter (over 2%), usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomitéens avgjørelser er endelige.

Vedlegg – Fylkesbokstaver og forkortelser

BokstavForkortelseFylke
HAKEAkershus
AOSLOslo
DVEDVestland
RROGRogaland
UTROTrøndelag
EINNInnlandet
IAGDAgder
OOSTØstfold
MMORMøre og Romsdal
KBUSBuskerud
YVESVestfold
WNORNordland
ZTELTelemark
TTRMTroms
XFINFinnmark
JJANJan Mayen
BBJOBjørnøya
SSVASvalbard


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.