Bruk av LC-prefiks

Nkom har gitt radioamatører med norsk kallesignal mulighet for å søke om kallesignal med LC-prefiks til bruk i konkurranser.

Retningslinjer

 1. Enhver radioamatør med norsk kallesignal kan søke om et eget 2×1-kallesignal.
 2. Bare ett 2×1-kallesignal tildeles pr. radioamatør.
 3. Et 2×1-kallesignal benytter prefikset LC.
 4. Et 2×1-kallesignal er gyldig for søknadsåret og fem påfølgende hele kalenderår, og kan fornyes. Ved tildeling av et nytt 2×1-kallesignal vil det tilkomme et gebyr til NRRL og Nkom. Ved fornying av et tildelt 2×1-kallesignal vil det tilkomme et gebyr til NRRL.
 5. Et utgått eller tilbakelevert 2×1-kallesignal vil ha en karenstid på tre år. Opprinnelig innehaver kan søke om fornying også i karenstiden.
 6. Et 2×1-kallesignal skal bare benyttes i nasjonale og internasjonale tester. Følgende regnes ikke som test: JOTA og Lighthouse weekend. Eventuelle tvilstilfeller avgjøres av NRRL.
 7. Søknad om tildeling av et 2×1-kallesignal skal sendes til NRRL.
 8. Søkeren kan søke om inntil 5 2×1-kallesignaler i prioritert rekkefølge (alle med prefiks LC, ett tall og én bokstav).
 9. I forkant av søknaden betaler søkeren et administrasjonsgebyr til NRRL. NRRL behandler ikke søknader hvor det ikke er innbetalt administrasjonsgebyr.
 10. NRRL sender anbefaling til Nkom, som så foretar den formelle tildelingen av 2×1-kallesignalet og samtidig krever inn sitt gebyr. Nkom kan tilbakekalle tillatelsen hvis gebyr til Nkom ikke betales, eller hvis de via NRRL mottar klage på at 2×1-kallesignalet benyttes i strid med forutsetningene.
 11. NRRL vedlikeholder og publiserer en oversikt over tildelte 2×1-kallesignal med utstedelsesdato og varighet.
 12. Nkom kan tilbakekalle et 2×1-kallesignal som blir misbrukt.

Tildeling av LC-kallesignal

Første tildeling av LC-kallesignaler ble gjort i 2018. Etter første tildelingsrunde behandles søknader og tildelinger løpende.

Søknad

Du søker om LC-kallesignal ved å velge et ledig kallesignal i nettbutikken. NRRL tar et administrasjonsgebyr på kr 1000,- som betales i nettbutiken. NRRL sender søknaden til Nkom som så foretar den formelle tildelingen og samtidig krever inn sitt gebyr. For tiden er Nkoms gebyr kr 1000,- Dette gebyr, som er et engangsgebyr, kommer i tillegg til NRRLs gebyr.

 Fornying, karenstid

 • Når en innehaver mot slutten av tildelingsperioden ønsker å fornye, må NRRL få melding om dette senest én måned før utløpsdato. Sammen med melding om ønsket fornying, må det være vedlagt dokumentasjon for at administrasjonsavgift for neste femårsperiode er innbetalt til NRRL (utskrift fra nettbank e.l.). Ved fornying skal det ikke innbetales noe nytt gebyr til Nkom.
 • Dersom en innehaver ikke fornyer kallesignalet, innledes en karenstid for kallesignalet på tre år, og kallesignalet vil fremkomme slik i databasen for 2×1-kallesignaler.
 • Dersom en i karenstiden ønsker å få retildelt kallesignalet sitt, meldes dette til NRRL. En re-tildeling vil, som ved nytildeling, gjelde for inneværende år pluss fem hele kalenderår. Sammen med melding om ønsket retildeling må det være vedlagt dokumentasjon for at administrasjonsavgift for neste femårsperiode er innbetalt til NRRL (utskrift fra nettbank e.l.). Ved retildeling skal det ikke innbetales noe nytt gebyr til Nkom. Kallesignalet kan på nytt tas i bruk, når kallesignalet er markert som tildelt i databasen for 2×1-kallesignaler.
 • Dersom innehaveren dør i tildelingsperioden eller karenstiden, har familiemedlemmer med ordinært kallesignal førsterett til å overta kallesignalet. Overtakelse kan først skje når karenstiden er over, hvorpå søknad sendes til NRRL. Søknaden behandles deretter administrativt som en ordinær søknad.

Inndragning/innlevering

 • Kallesignal kan inndras etter vanlige regler for inndragning av kallesignal, jfr. den lovgivning som gjelder til enhver tid. Inndratt kallesignal kan retildeles etter vanlig karenstid.
 • Dersom innehaveren ikke lenger vil bruke kallesignalet, kan han levere det inn og gjøre det tilgjengelig for andre. Innleverte kallesignal kan re-tildeles etter vanlig karenstid, og med førsterett til tidligere innehaver eller familieetterkommere.
QSL-tjeneste
 • Dersom en innehaver av et 2×1-kallesignal har et gyldig medlemskap i NRRL, får innehaveren utført vanlig QSL-tjeneste uten ytterligere kostnader. QSL-kort tilhørende 2×1-kallesignalet sendes til samme mottakeradresse som medlemmets ordinære QSL-kort.

Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.