Regler for NRRL Telefonitest

Regler for 2021-2023.

Formål

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL.

Testperiode

Testen avholdes den tredje lørdag i november og påfølgende søndag. Kun SSB kan benyttes.

For 2023: 18-19 november.

 • Periode 1: Lørdag kl 13.00 – 15.00 UTC
 • Periode 2: Søndag kl 07.00 – 09.00 UTC
 • Periode 3: Søndag kl 13.00 – 15.00 UTC

Klasser

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse A Enkeltoperatør, Lav effekt, med utgangseffekt opp til 100 W.
Klasse B Enkeltoperatør, QRP, med utgangseffekt opp til 5 W.
Klasse C Multioperatør med utgangseffekt opp til 1000W.
Klasse D Enkeltoperatør, Høy effekt, med utgangseffekt opp til 1000 W.
Klasse E SWL (lytteramatør)
Klasse P Portabel Med bruk av portabelt/mobilt oppsett

Klasse A og B

 • Enkeltoperatører må kun benytte en sender per bånd
 • Må ikke motta noen form for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.)

Klasse C

 • I klasse C kan det benyttes flere stasjoner, men det må ikke sendes ut flere signaler samtidig på et bånd.
 • Det er tillatt å føre løpende serienummer for 80 og 40 meter samtidig om man benytter en sender (MULTI-SINGLE)
 • Det kan føres separat logg med egen nummerserie for hvert band, om man benytter en sender per bånd (MULTI TWO / MULTI UNMLIMITED)
 • Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

Klasse D

 • Enkeltoperatør høy effekt kan benytte en stasjon på både 80 eller 40m samtidig, altså SO2R (Single operatør 2 Radio).

Cabrillo log

Cabrillo log kan eksporteres som en logg for både 80 og 40m, eller at man fletter denne sammen for både 80 og 40m for loggsjekking.

Generelt

 • Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.
 • Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til å utøve loggføring.

Frekvenser

Følgende frekvensområder kan benyttes:

80 m

 • 3600 – 3650 kHz
 • 3700 – 3770 kHz

40 m

 • 7060 – 7100 kHz
 • 7130 – 7190 kHz

Testmelding

Deltakerne utveksler meldinger som består av rapport og serienummer fra 001 etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra. Dersom distriktet ikke har registreringsbokstaver, benyttes nærmeste distrikt.

Eksempel: 59 001 JC

 • Kun de bilregistreringsdistriktene som er oppført i testreglene gjelder som multiplikatorer.
 • Se egen liste for gjeldende bilregistreringsdistrikter.

QSO-poeng

 • Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.
 • QSO med stasjon i eget distrikt gir også 2 poeng.
 • Det gis 1 poeng for korrekt rapport.
 • Det gis 1 poeng for korrekt kallesignal.
 • For QSO med stasjon som ikke sender logg gis det 1 poeng forutsatt at minst 5 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode.

Multiplikator

Første godkjente QSO med hvert distrikt, unntatt eget, på hvert bånd i hver periode gir en multiplikator.
Se egen liste for gjeldende bilregistreringsdistrikter.

Sluttsum

Summen av QSO poeng ganget med summen av multiplikatorer gir sluttsum.

Logger

Loggen skal leveres i elektronisk format.

Det skal leveres elektronisk logg i Cabrillo-format. Dette formatet leses av loggroboten.

Loggen skal også inneholde info om:

Navn, Postadresse, Kallesignal, Klasse, Poengsum. Dersom QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.

Deltagere i klasse C må også føres på kallesignal for alle operatørene.

NRRLs hjemmesider tar gjerne imot en kort artikkel om gjennomføring av testen.

Eksempel på cabrillo:

START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: LA5G
CLUB: None
CONTEST: NRRL TELEFONITEST
CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH SSB
CLAIMED-SCORE: 77408
OPERATORS: LA6FJA LA6ETA
NAME: Gjøvik og Totengruppen av NRRL
ADDRESS: Breiskallkolonien 11
ADDRESS: Hunndalen, 2827
ADDRESS: Norway
CREATED-BY: N1MM Logger V13.10.2
SOABBOX: Klasse C
QSO: 3715 PH 2013-11-16 1302 LA5G 59 001 JC LA8G 59 001 VD 0
QSO: 3720 PH 2013-11-16 1304 LA5G 59 002 JC LA1OTX 59 002 DA 0
QSO: 7130 PH 2013-11-16 1305 LA5G 59 003 JC LA6VQ 59 002 SN 1
QSO: 7130 PH 2013-11-16 1306 LA5G 59 004 JC LA2AB 59 004 BL 1
QSO: 3725 PH 2013-11-16 1307 LA5G 59 005 JC LA8MOA 59 003 JU 0
QSO: 7130 PH 2013-11-16 1308 LA5G 59 006 JC LA3NEA 59 007 JR 1
END-OF-LOG:

SWL

For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL’ens egen rapport og stasjonen som ble kjørt. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplikator for hvert nytt bilregistreringsdistrikt per bånd per periode.

Erklæring

Alle deltakere, gjelder også alle operatørene i klasse C, må føres opp.

Jeg erklærer at jeg i NRRL Telefonitest har overholdt testreglene og lisensbestemmelsene.

Maks. benyttet utgangseffekt har vært ……… watt.

Elektronisk logg regnes automatisk som signert ved innsending via E-post eller til loggrobot.

Adresse for logger

Logger sendes elektronisk i cabrillo format som lastes opp på https://log.nrrlcontest.no/

Frist

Logger lastes opp senest 15 dager etter testens slutt, for 2023: 2. desember 2023.

Premiering

Høyest scorende deltaker i hver klasse tildeles plakett. Det utdeles diplom til de 5 beste i
klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene dersom rimelig score er oppnådd.

Diskvalifikasjon

Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f.eks. bruk av for høy effekt), usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.

Følgende liste viser de gjeldende bilregistreringsdistriktene

Viken

 • AA Halden
 • AE Sarpsborg
 • AR Fredrikstad
 • AJ Mysen
 • AX Moss
 • BL Asker og Bærum
 • BC Follo
 • CV Jessheim
 • CC Romerike
 • JU Ringerike
 • KB Hallingdal
 • KE Drammen
 • KT Kongsberg

Oslo

 • DA Oslo

Innlandet

 • FS Hamar
 • HB Elverum
 • HF Tynset
 • HJ Kongsvinger
 • HS Lillehammer
 • HZ Otta
 • JC Gjøvik
 • JR Fagernes

Vestfold og Telemark

 • KZ Horten
 • LH Tønsberg
 • LS Larvik
 • LY Sandefjord
 • ND Skien
 • NV Notodden
 • PA Rjukan

Agder

 • PC Arendal
 • PL Setesdal
 • PN Kristiansand
 • PX Mandal
 • RA Flekkefjord

Rogaland

 • RE Stavanger
 • RZ Egersund
 • SC Haugesund

Vestland

 • SN Bergen
 • TF Voss
 • TL Stord
 • TS Odda
 • TV Førde
 • UA Nordfjordeid
 • UC Sogndal

Møre og Romsdal

 • UE Ålesund
 • UN Ørsta
 • UR Molde
 • UX Kristiansund
 • VB Sunndalsøra

Trøndelag

 • VD Trondheim
 • VT Støren
 • VX Orkanger
 • XA Brekstad
 • XD Steinkjær
 • XK Levanger
 • XN Stjørdal
 • XR Namsos

Nordland

 • XV Mosjøen
 • YA Mo i Rana
 • YE Bodø
 • YK Fauske
 • YN Narvik
 • YT Svolvær
 • YU Sortland

Troms og Finnmark

 • FK Storslett
 • YZ Harstad
 • ZE Tromsø
 • ZF Finnsnes
 • ZP Vadsø
 • ZS Kirkenes
 • ZT Alta
 • ZX Hammerfest
 • ZZ Lakselv

Svalbard/Jan Mayen

 • JW Svalbard/Bjørnøya
 • JX Jan Mayen

Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.