Foto: WikiImages/Pixabay.com

En nylig oppdaget «solklokke» kan presist forutsi solsyklushendelser flere år i forveien

Bestemte, spesifikke hendelser i løpet av en solsyklus, drevet av endringer i solens magnetfelt, kan nå brukes til å forutsi endringer i jordens værmønster og solbaserte trusler mot teknologi og telekommunikasjon.

websiden EurekAlert, som tilhører University of Maryland Baltimore County (UMBC), finnes det en interessant artikkel om solens 11-årige syklus. Her kan vi blant annet lese følgende:

Helt siden mennesket, for ca. 400 år siden, begynte å observere solflekker, har vi brukt disse observasjonene til å prøve å definere solsyklusen. Omtrent hvert 11. år øker og minsker solaktiviteten, som solflekktallet og solstormer (flares), noe som kan forårsake endringer i værmønstrene på jorden og i spesielle tilfeller kan true teknologi og telekommunikasjon. Å forutsi disse hendelsene pålitelig kan være til stor hjelp for mange, ikke minst oss radioamatører og andre som driver med telekommunikasjon.

Tradisjonelt har forskere brukt begrepet «solminimum», definert som når solaktiviteten er på sitt laveste, for å markere begynnelsen på hver syklus. Metoden har hovedsakelig vært basert på solflekktallet. Men denne metoden for å bestemme «solminimum» er noe vilkårlig og upresis, hevder Robert Leamon, forsker ved Partnership for Heliophysics and Space Environment Research (PHaSER), et partnerskap mellom NASA og UMBC.

Leamon har ledet et nytt forskningsprosjekt som viser at en «solklokke», basert på solens magnetfelt, i motsetning til det tidligere brukte solflekktallet, kan nøyaktig beskrive og forutsi mange viktige endringer og hendelser gjennom en solsyklus. Den nye metoden tilbyr en betydelig forbedring i forhold til den tradisjonelle solflekkmetoden, fordi den kan forutsi farlige solutbrudd og evt. solbaserte endringer i jordens vær og klima flere år i forveien.

Nærmere bestemt så viser den nye forskningen, publisert i Frontiers in Astronomy and Space Sciences, at solsyklusen fungerer som en spesifikk og distinkt sekvens av hendelser. Ekstraordinære, og noen ganger brå endringer skjer når en femtedel av en innledet syklus er nådd. Dette uavhengig av den nøyaktige lengden på en gitt syklus, som gjerne kan variere fra flere måneder til et år.

For hele UMBC-artikkelen, se her: https://www.eurekalert.org/news-releases/961512


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.