Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum. Foto: Ida Kroksæter, Norsk folkehjelp
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. Foto: Ida Kroksæter, Norsk Folkehjelp

Får over 820.000 kroner: Nå styrkes beredskapen i Norge

Nå er det gjort kjent at Norsk Radio Relæ Liga får over 820.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen.  – Dette muliggjør et viktig og etterlengtet løft for oss, og vil styrke beredskapen i vårt område betydelig, sier Henrik Solhaug i Norsk Radio Relæ Liga.

Gjensidigestiftelsen har over flere år vært bekymret over at frivillige redningsmannskaper blant annet mangler nødvendig, egnet og godt teknisk utstyr. Det svekker hele den frivillige redningstjenesten og beredskapen i Norge. Derfor ble 54 millioner kroner satt av til FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum), hvor de sjuorganisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten inngår. Blant søknadene som fikk tilslag var Norsk Radio Relæ Liga som nå får midler for å bidra til et tryggere samfunn gjennom en videreutvikling av redningstjenesten.

– Dette er fantastiske nyheter for oss, sier Henrik Solhaug, leder for Sambandstjenesten i Norsk Radio Relæ Liga. Pengene vi har fått skal vi bruke til å utvikle og produsere nye sporingsenheter som vi benytter i redningstjenesten. Med de nyutviklede sporingsenhetene kan vi sikre frivillige mannskaper og hunder som er ute på aksjon med bedre nøyaktighet enn før. Ved at sporingsenhetene sender nærmest kontinuerlig signal om posisjonen sin kan vi vise hvor mannskapene er på et kart i sanntid – uavhengig av eksisterende infrastruktur. Nøyaktige spor er også til god hjelp for de som leder aksjonen fordi det gjør det enklere å planlegge aksjonen videre.

I tillegg til pengene som skal brukes til utvikling av nye sporingsenheter har Norsk Radio Relæ Liga fått midler til sårt tiltrengt utstyr og felles øvelser og kompetanseheving hos gruppene våre rundt om i landet, sammen med grupper fra de andre frivillige organisasjonene. Med viktig og riktig materiell tilgjengelig øker vår kapasitet, hvilket kommer pasienten vi mobiliserer for til gode. I tillegg vil vi sammen med andre mottakere avholde fagdager og gjennomført øvelser som vil styrke kompetansen til operativ ledelse og samvirke med andre redningsetater.

Frivillige redningsmannskaper har i mer enn 50 år vært en kritisk del av norsk redningstjeneste. I nært samarbeid med politiet og Hovedredningssentralen har de i løpet av disse årene lett etter, og funnet, tusenvis av savnede og reddet hundrevis av liv. Dette er oppgaver det offentlige selv ikke har kapasitet til å utføre, og frivillige har i stor grad har dekket kostnadene selv.

– Uten den betydelige innsatsen fra den frivillige redningstjenesten hadde vi ikke hatt det enestående beredskapssystemet vi har i Norge. Men utallige historier om at frivillige mannskaper selv må finansiere klær, utstyr og teknologiske hjelpemidler, har synliggjort at det er et forbedringspotensial. Derfor er vi glade for å kunne bevilge midler til styrking av den frivillige redningstjenesten. Ikke bare til materiell og utstyr, men også til kompetansehevende tiltak, til forsøksvirksomhet og innovasjon samt til rekrutteringsarbeid. Med denne helhetlige tilnærmingen har vi ønsket å bidra til en varig styrking slik at den frivillige redningstjenesten i Norge er best mulig rustet til å håndtere morgendagens utfordringer, sier Ingrid Tollånes som er leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Joakim Forøysund, administrativ leder i NRRLs Sambandstjeneste. E-post: joakim.foroysund@nrrl.no, mobil: 944 86 828

Ingrid Tollånes, leder samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen. E-post: ingrid.tollanes@gjensidigestiftelsen.no, mobil: 950 32 020


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.