Foto: Maria Kampesæter Kleiven, Trollbinde AS

Informasjon fra Sambandstjenesten juli 2022

Sambandstjenesten informerer om årets sambandsledermøte, kart og APRS, Nødnett, SARTopo, nytt felles aksjonsstøttesystem og ny nasjonal veileder for redningstjenesten.

Sambandsledermøtet 2022

Vi planlegger å gjennomføre Sambandsledermøte den 17. september 2022. Datoen er ikke endelig fastsatt, så om noen har vesentlige innvendinger kan disse meldes tilbake snarest.

Det er to SL-medlemmer og ett valgkomitemedlem på valg:

  • SL-medlem, Knut Ole Petersen, på valg – 2 år
  • SL-medlem, Tormod Eriksen, på valg – 2 år
  • Valgkomitemedlem, Morten Olsen, på valg – 2 år

Kandidater kan meldes til valgkomiteen (NB! Husk å send med utfylt villighetserklæring, vedlagt her!):
Tom Rune Bjørnstad, 98452981, tom.rune.bjornstad@sandefjordbredband.net
Morten Olsen, 9091797, morten4274@gmail.com

Informasjon fra Fagleder kart og APRS

Karttjenesten går stabilt og har meget liten nedetid. Vi har to servere: aprs.no og kart2.aprs.no (som backup). Endel informasjon (men ikke all) blir synkronisert mellom kartserverne. Kartserverne har APRS data, AIS data fra Kystverket samt vegmeldinger og webkamera-lenker fra vegvesenet. Vegmeldinger er en ny funksjon og benytter Vegvesenets DATEX tjeneste. Karttjenesten har avanserte muligheter for å velge hva man ser (visningsmodi) og mulighet for diverse kartlag, tegneverktøy, osv.

Det har vært noen uheldige episoder tidligere i vår hvor noen har hatt vanskeligheter med å sette alias. Grupper kan ta trackere under sin administrasjon (My Trackers) for å lette setting av alias og liknende. Når en brukerkonto legger en tracker til sin liste får ikke andre brukere adgang til å gjøre det samme eller å sette alias direkte på den trackeren. Det har altså skapt problemer i noen tilfeller. Man kan nå derfor om nødvendig kan frata andre brukere “eierskapet” over trackere (“Reset ownership of tracker” i kontekstmenyen). Normalt bør bare grupper som faktisk eier en tracker legge den til sin liste og gjerne ta
dem bort når det ikke lenger er behov. Jeg beklager ulempene som dette har ført til.

Medlemmer av NRRL kan få brukerkonto, Grupper i Sambandstjenesten kan få brukerkonto med utvidede rettigheter. Det er også mulig å (etter avtale) tildele brukertilgang til samarbeidspartnere i FORF-familien, noe som gjøres for noen lag av Røde Kors Hjelpekorps.

Det er mulig å melde problemer eller feil via eget skjema.

Nødnett

Justis- og Beredskapsdepartementet har innvilget 10,2 mill. til 2000 nye abonnementer til Nødnett til FORF-organisasjonene. Gjensidigestiftelsen har gitt 10 mill. til innkjøp av terminaler på betingelsen av at staten betaler abonnementene. En arbeidsgruppe av representanter fra alle medlemsorganisasjonene har jobbet eksemplarisk, og har fordelt de 2000 abonnementene mellom organisasjonene. Henrik LA6ETA representerte NRRL i dette arbeidet.

Nå har FORF nettopp satt terminaler i bestilling. For NRRL sin del har vi fått konvertert noen av våre håndapparater til gateways i stedet. Vi får tildelt 231 håndapparater (MTP3550) og omdisponert 28 gateways av de som har stått lagret hos NRH uten å bli brukt. Dette er ikke bare gunstig for oss, men gjorde også at FORF kom i mål: På grunn av prisøkning var det ikke nok midler til å kjøpe inn det antallet terminaler som var planlagt med. Forslaget fra NRRL ble derfor godt mottatt i FORF.

Fagleder Nødnett fortsetter arbeidet med planlegging av distribusjon internt i NRRL. Dette kommer det mer informasjon om etter hvert.

Redningsselskapet er ikke med i fordelingen av disse terminalene da de ikke var medlem i FORF på det tidspunktet gaven fra Gjensidigestiftelsen ble gitt.

Dette er altså glade nyheter!

Ang. nasjonalt bruksforbud SARTopo

HRS har uttalt seg i forhold til denne saken. De konkludere med at det inntil videre, og dette deres beste kunnskap at SARTopo fortsatt kan brukes av de frivillige organisasjonene som et kartverktøy for planlegging av søk, forutsatt at det ikke legges sensitiv informasjon inn i SARTopo.

https://www.hovedredningssentralen.no/bruk-av-sartopo-i-redningstjenesten/

FORF jobber videre med å få endelig avklaring på denne saken. NRRL sin representant i dette er Knut Ole LA9FOA.

Nytt felles aksjonsstøttesystem – FSAR

Ekspertgruppa har møte annenhver uke og består av personer fra HRS, en innsatsleder og en hundefører fra politiet og fire fra FORFs medlemsorganisasjoner. Fra NRRL deltar Knut Ole LA9FOA.

På forrige møte fikk gruppa for første gang teste et håndfast produkt: en såkalt pre-alfa. Dette er langt unna sluttproduktet, men det var allikevel en positiv overraskelse hvor langt utviklerne er kommet.

FORFs medlemsorganisasjoner er veldig enige og godt samsnakket om behovet, og fremstår enige og samkjørte i møtene.

Utviklerne har vært invitert med på en fysisk øvelse der SARTopo ble brukt. Utviklerne satte seg deretter som mål å lage et system som er bedre enn SARTopo.

Over sommeren skal prosjektet bestemme seg for hvilke krav som må være oppfylt for at systemet og testversjoner av det skal kunne lanseres.

PIT er involvert i prosjektet og IT-sikkerheten blir godt ivaretatt. Systemet utvikles offline- og mobile-first. Utvikles som web-app som blir helt lik på alle plattformer. De har løsninger på utfordringen med å synkronisere data fra to (eller flere) enheter som har vært offline.

Nå jobbes det bl.a. med å finne løsninger for å håndtere de store datamengdene som genereres, slik at brukerne ikke lider under information overload.

Ny veileder er kommet

Ny Nasjonal veileder for redningstjenesten ved søk etter savnet person på land er gjort tilgjengelig på nett: https://www.hovedredningssentralen.no/veileder-for-sok-etter-savnet-person/

Vi har mottatt trykte utgaver av disse også, og disse vil bli distribuert til sambandsgruppene etter hvert. Vi sender de sammen med andre forsendelser og fordeler på naturlige treffpunkter for å redusere fraktkostnadene.

Annet fra FORF

  • Redningshåndboka skal revideres til høsten.
  • Redningskonferansen arrangeres 29. august og FORF er med i programkomiteen.
  • FORF-seminaret arrangeres 15.-16. oktober og neste ledermøte arrangeres 14. oktober.
  • Det blir møte for LRS-representantene på kveldstid 14. oktober.
  • Til høsten skal Justiskomiteen besøke en FORF-øvelse i Troms og orienteres om What if-rapporten og behovene til den frivillige redningstjenesten.

Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.