Teknisk utstyr er ferdig rigget og klart for generalforsamlingen. Foto: NRRL

Kort referat fra generalforsamlingen 2022

NRRLs generalforsamling 2022 ble gjennomført i helgen. Generalforsamlingen ble gjennomført både digitalt og med fysisk oppmøte i Haugesund.

Fredag kveld og lørdag før generalforsamlingen var det muligheter for de som ønsket å koble seg opp på Teams og logge inn på GoPlenum.

Klokken 1200 på lørdag ble generalforsamlingen satt.

President LA3PNA Thomas Snare Knutsen ønsket velkommen.

Det ble gitt informasjon om den tekniske løsningen for gjennomføring av møtet.

Det ble gjennomført opprop for å registrere deltakende medlemmer.

Antall påmeldte til generalforsamlingen var 169. Tilsammen deltok 74-84 (det varierte i løpet av møtet).

Etter konstituering av møtet gikk man over til behandling av de ulike sakene.

Sakene gjengis nedenfor i forkortet form. For mer utfyllende informasjon om hver sak se innkallingen i Amatørradio 1/2022 (krever innlogging).

Hovedstyrets årsberetning ble vedtatt med kommentarer fra noen av deltakerne. 75 stemte for, 0 mot og 1 blankt.

Regnskap: NRRLs regnskapsfører LA6ETA Henrik Solhaug la frem regnskapet for 2021. LA3PNA Thomas Snare Knutsen leste revisjonsberetningen.

Generalforsamling tok fremlagt årsregnskap for 2021 og revisjonsberetning til etterretning. 80 stemte for, 0 mot og 1 blankt.

Kontingent og budsjett 2022 og 2023: NRRLs generalsekretær LB7ZG Bjørn Myrvold la frem Hovedstyrets forslag til budsjett for 2022 og 2023.

Generalforsamling godkjente fremlagt forslag til årskontingent og budsjett for 2022 og 2023. 81 stemte for, 3 mot og 0 blankt.

Repeatere: Generalforsamlingen opphevde vedtaket fra 2021 om subtoner og Generalforsamlingen ba Hovedstyret utarbeide og beslutte et forslag til norm for bruk av subtoner for repeateraksess som innebærer et sett av toner i prioritert rekkefølge (1 primærtone og 2-4 alternative toner) som skal brukes på nasjonal basis, uten dagens regioninndeling. 75 stemte for, 5 mot og 4 blankt.

Eksklusjon: Generalforsamlingen vedtok å ekskludere en person som medlem av NRRL. 75 stemte for, 5 mot og 4 blankt.

Lovendringsforslag – årskontingent: Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets endringsforslag. 81 stemte for, 0 stemte mot og 1 stemte blankt.

Lovendringsforslag – generalforsamling: Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets endringsforslag. 71 stemte for, 11 stemte mot og 2 stemte blankt.

Lovendringsforslag – publisering av medlemskap: Personvernforordningen (GDPR) beskytter medlemskap i organisasjon spesielt. Dette gjør at NRRL ikke kan publisere informasjon om enkeltmedlemmers medlemsstatus uten eksplisitt tillatelse til dette fra det enkelte medlem.

Generalforsamlingen godkjente Hovedstyrets forslag om at paragrafen strykes. 78 stemte for, 2 stemte mot og 1 stemte blankt.

Valg til Hovedstyret – styremedlemmer: Det ble gjennomført valg av nye styremedlemmer for 2 år. LA7KJ Rune Nilsen og LB1UJ Greta Winther ble valgt inn med henholdsvis 62 og 52 stemmer.

I tillegg skulle det velges ett styremdelem for 1 år. LA9KKA Svein Jarle Moe ble valgt inn med 50 stemmer.

Valg til Hovedstyret – varamedlemmer: Det skulle også velges to varamedlemmer for 1 år. LA7ECA Øyvind Hanssen og LB2LG Knut Riis ble valgt inn med 63 stemmer hver.

Valg av revisor og vararevisor: LA2RR Ole Garpestad ble valgt som revisor for 2 år med 77 stemmer. LA3PK Jan Helge Larsen ble valgt til vararevisor for 2 år med 68 stemmer.

Valg av valgkomité: LA6GHA Robert Eliassen, LB4WI Normann Støylen og LA1TNA Per-Dagfinn Green er valgt som valgkomite for 1 år med henholdsvis 60, 59 og 52 stemmer. LB8BH Bjørn Kjetil Hansen er valgt som varamedlem til valgkomiteen for 1 år med 77 stemmer.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.