Fellessesjon fra NRAU-møtet hos EDR i Odense, Danmark i 2017. Foto: LA4LN Tom

Nordiske Radio-Amatør-Union – NRAU

Etableringen av den Internasjonale Amatør-Radio-Union, IARU, i 1925 viste hvor viktig det er at alle landene står sammen for å forsvare våre rettigheter og våre frekvens-tildelinger. Alt i 1935, bare 10 år etter at IARU var etablert, gikk de fire nordiske radioamatørforeningene EDR, SRAL, SSA og NRRL derfor sammen og dannet den nordiske radioamatørunion NRAU. Formålet da som nå, er å ta seg av saker av felles interesse for de nordiske medlemsforeningene og å være et rådgivende forum for internasjonale saker av interesse for de nordiske landene.

Etter hvert ble også Island (IRA) og Færøyene (FRA) innlemmet i NRAU. Arbeidsmetodene innen NRAU har nok endre seg noe opp gjennom årene, men etter at IARU begynte med sine tre-årlige konferanser, har NRAU fulgt samme mønster. De nordiske landene har da kommet sammen et par måneder før IARU Region 1 konferansen for å diskutere de ulike forslagene som stod på programmet for om mulig å komme fram til felles nordiske standpunkter. At vi da raskt fikk betegnelsen «Nordic mafia» viser jo bare hvor effektiv en slik strategi kan være. Å arrangere disse NRAU-møtene har de siste 50 årene gått på omgang mellom Finland, Sverige, Danmark og Norge. Som et unntak har vi også klart å få til et møte på Island (i 2002).

Bildet viser en felles-sesjon fra NRAU møtet hos EDR i Odense, Danmark i 2017, som da var siste gang vi hadde et fysisk NRAU-møte. For da COVID-19 pandemien slo til, måtte IARU Region 1 konferansen i 2020 arrangert på nett og NRAU gjorde likedan. Et digitalt NRAU-møte ble avholdt en måned før Region 1 konferansen for å samordne våre synspunkter, denne gangen med hovedfokus på internasjonale HF, VHF og EMC-saker. Mange av disse sakene er det gjort rede for både i «Amatørradio» og på Hammeetingen.

Selv om forberedelsene til IARU Region 1 konferansen har vært en viktig del av NRAU-møtene, har det vist seg at vi har en rekke saker som er felles for de nordiske landene og som egner seg bedre i et mindre forum slik som NRAU. Vi har mye å lære av hvordan de andre nordiske landene har løst lignende oppgaver og vi har etter hvert funnet flere prosjekter som vi kan samarbeide om istedenfor at hver forening skal «finne opp kruttet på ny». Dette, sammen med muligheten for å treffes digitalt, har nå ført til at NRAU avholder årlige møter. Det siste møtet ble arrangert nå i oktober 2022 med NRRL som ansvarlig. Av saker som ble diskutert denne gangen kan nevnes

  • Ordningen med utveksling av amatørmagasiner innen Norden og invitasjon til de baltiske landene om å delta.
  • Innføring av en begynner eller «Entry level» lisens (ELL)
  • Samarbeide om eksamensoppgaver for en slik begynnerlisens
  • Format på fremtidige IARU Region 1 konferanser
  • Informasjon om IARU Region 1s prosjekt “Shaping the Future of Amateur Radio”
  • WRC-23 forberedelser
  • EMC-saker, spesielt støy fra solcelle-paneler/systemer og trådløs ladding av el-kjøretøyer,
  • Scandinavian Activity Contest – SAC.

IARU Region 1 konferansen i 2023 går i Serbia de første dagene i november. Her vil både HF, VHF, EMC og administrative saker stå på agendaen, så da planlegger vi et nytt NRAU-møte like etter sommerferien neste år.

Kopi av korrespondansen mellom NRAU og IARU fra 1936:


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.