Foto: Gunstein Myre

Ordningen med arv av kallesignal opphører

Nkom har, i samråd med NRRL, besluttet at ordningen om arv av radioamatør-kallesignal opphører fra og med torsdag 5. oktober 2023.

Årsaken til denne endringen er blant annet følgende:

  1. Det har vist seg at denne forvaltningspraksisen er for ressurskrevende, både for Nkom og NRRL. Ordningen har blant annet medført mange tidkrevende og utfordrende søk i gamle opptegnelser og registre, samt en til tider krevende dialog med personer som ønsker/krever en slik arv.
  2. Ordningen kan dessuten medføre brudd på likebehandlingsprinsippet, om flere rettmessige arvinger skulle ønske å arve et gitt kallesignal. Tilsvarende problematisk blir det når enkelte kallesignal, som ønskes tildelt etter arv, i mellomtiden har blitt tildelt på nytt til andre personer eller grupper, noe som var svært vanlig tidligere.
  3. Dersom det er for mange unntak ved tildeling av kallesignal, vil det vanskeligjøre å automatisere og effektivisere tildelingsprosessen. Noe som er planlagt i fremtiden.
  4. Det kan skape forvirring når radioamatører som er “Silent Key” plutselig blir aktive igjen.

Nkom mener at endringen er til det beste for forvaltningen. Gjeldende praksis opphører med umiddelbar virkning.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.