Forberedelser til generalforsamlingen 2023. Foto: LA3PNA Thomas

Protokoll fra generalforsamlingen 2023

Søndag 7. mai 2023 ble det avholdt digital generalforsamling i NRRL.

Generalforsamlingen ble streamet fra Musikkfolkehøgskolen Viken på Gjøvik.

Protokollen er tilgjengelig fra generalforsamlingssiden.

Her er en kort oppsummering:

Regnskap, budsjett og kontingent

Kontingenten for det kommende året var foreslått uendret. Dette ble vedtatt. Det samme ble budsjettet for NRRL for 2023 og 2024.

Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2022 og tok revisjonsberetningen til etterretning.

Innkomne saker

Det var to innkomne saker. Begge var lovenendringsforslag. Lovendringsforslag 1 om vararevisorer ble forkastet. Lovendringsforslag 2 om hederstegn ble vedtatt.

Teknisk team og referentene. Foto: LA3PNA Thomas

Valg av tillitsvalgte

Hovedstyret

Det ble gjennomført valg av president, to styremedlemmer og varamedlemmer. Følgende ble valgt:

President: LA3PNA Thomas Snare Knutsen
Styremedlemmer: LA5SUA Sindre Ravndal Riskjell og LA9KKA Svein Jarle Moe
Varamedlemmer: LB5SH Stian Søreng og LA7ECA Øyvind Hanssen

Revisorer

Det ble gjennomført valg av revisor og vararevisor. Følgende ble valgt:

Revisor 1: LA1SP Hans Peter Østrem
Vararevisor 1: LA1BP Lennart Berger

Valgkomité

Det ble gjennomført valg av valgkomité. Følgende ble valgt:

Leder: LB4WI Normann Støylen
Medlemmer: LA6UKA Kjell Marton Søiland og LA6GHA Robert Eliassen
Varamedlem: LB8BH Bjørn Kjetil Hansen

Forberedelser til generalforsamlingen 2023. Foto: LA3PNA Thomas

For mer utfyllende tekst og valgresultater, se protokollen som er tilgjengelig fra generalforsamlingssiden.


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.