Oskar Svensson og Ivar Ohlsson jobber i høyden. Foto: Grimeton_C - Pressmeddelande

Reisetips i sommer: Grimeton – En radiostasjon på UNESCOs liste over verdensarv

Er du radioamatør eller radiointeressert og på tur med bil/buss/tog i Syd-Sverige, på vei til/fra Danmark eller sydover i Europa, så er et stopp ved radiostasjonen i Grimeton, like ved Varberg i Syd-Sverige, absolutt å anbefale!

For mer enn 100 år siden eksperimenterte oppfinneren Ernst Alexanderson med trådløs teknologi. Det han ikke visste da var at oppfinnelsen hans ville bane vei for fremveksten av det trådløse samfunnet. I 2004 ble Grimeton Radio Station lagt til UNESCOs verdensarvliste over unike natur- og kulturarvsteder som er verneverdige for fremtiden. Det er delvis fordi stasjonen på Grimeton er den eneste i sitt slag som er igjen som viser hvordan trådløs teknologi så ut i de første årene av utviklingen, og også hva den har gjort mulig for mennesker når det gjelder teknologi.

Senderstasjonen på Grimeton er i dag unik med sin historiske teknologi. Det finnes ingen lignende og fremdeles fullt ut fungerende radiostasjoner igjen.

I 1920 var behovet for rask og effektiv kommunikasjon, særlig mot USA, men også innad i Europa, stort og stadig økende. I Sverige ble det bestemt at det skulle bygges en radiostasjon på den svenske vestkysten, som også skulle kunne håndtere kommunikasjon til/fra Norge, Danmark og Skottland. I 1924 sto stasjonen ferdig og ble satt i drift med kallesignalet SAQ.

Langbølge var det mest egnede frekvensbånd for senderen, dette da den gjorde bruk av en mekanisk vekselstrømsgenerator med en omdreiningshastighet rask nok til å kunne produsere radiobølger, nå med kontinuerlig sinus. Generatoren ble drevet av en elektrisk motor. Denne teknologien var på dette tidspunkt en stor forbedring, og ga en mye større rekkevidde sammenlignet med de eldre og ofte brukte gnist-senderne.

Antenner ved Grimeton Radio. Foto: Grimeton_C – Pressmeddelande

Antennen var en 1,9-km lang «flattop»-antenne montert på 127 m høye master. To 200 kW generatorer ble installert. Bølgelengden senderen sendte på var 18.000 meter(!), hvilket gir en frekvens på 16,7 kHz.

Allerede få år etter oppstart var senderen teknologisk utdatert i og med innføring av rør-teknologi, noe som enkelt muliggjorde bruk av høyere frekvenser for radiotransmisjon, som kortbølge. Dette førte til en bedre rekkevidde på sendingene samt lettere, enklere og billigere utstyr.

Senderen fungerer fremdeles og startes ved jevne mellomrom den dag i dag, og det er mulig å besøke stasjonen under en slik oppstart.

Åpningstidene på Grimeton-senderen er alle dager, fra 24. juni til 13. august kl. 10-17. Deretter er det åpent lørdager kl. 10-15.

For mer informasjon, kjøp av billetter m.m. se her: https://grimeton.org


Norsk Radio Relæ Liga
Postadresse: Postboks 20 Haugenstua, 0915 Oslo
Besøksadresse: Nedre Rommen 5E, Oslo
 
Telefon: 22 21 37 90 - kontortid: tirsdag-torsdag kl 09-15 (ferielukket i juli)
Kontaktskjema

© Copyright 2024 Norsk Radio Relæ Liga. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.
Det betyr at du ikke kan kopiere tekst, bilder eller annet innhold uten avtale. NRRL har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til.